Skały Morskie

wapienne skały w obrębie i w okolicach miejscowości Morsko

Skały Morskie – wapienne skały w obrębie i w okolicach miejscowości Morsko w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Włodowice. Pod względem geograficznym jest to obszar Wyżyny Częstochowskiej. Skały rozrzucone są w lesie na wzgórzu Łężec, oraz w mniejszych lasach i wśród pól uprawnych po południowej stronie tego wzgórza, w miejscowości Morsko[1]. W niektórych opracowaniach ujmowane są razem ze Skałami Podlesickimi w jedną grupę Skał Podlesickich[2].

Na jednej z największych skał pod szczytem wzgórza Łężec znajdują się ruiny Zamku w Morsku[3]. Niektóre skały na wzgórzu Łężec są obiektem wspinaczki skalnej, wspinacze poprowadzili na nich drogi wspinaczkowe o zróżnicowanym stopniu trudności[4]. Oprócz większych skał, którym nadano nazwy własne, są liczne mniejsze i bezimienne skałki. W Dziadowej Skale znajduje się Dziadowa Jaskinia[3].

Skały Morskie wchodzą w skład Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka. W lasach rośnie wiele rzadkich gatunków roślin, m.in. storczyków, na skałach cenne przyrodniczo murawy kserotermiczne i roślinność ciepłolubna[2].

Przez wzgórze z Skałami Morskimi biegną dwa główne szlaki Jury: Szlak Orlich Gniazd i Szlak Warowni Jurajskich, a także inne szlaki turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Praca zbiorowa: Jura Krakowsko-Częstochowska. Informator turystyczny. Ogrodzieniec: Związek Gmin Jurajskich, 2018. ISBN 978-83-947430-8-6.
  2. a b Natura 200 a turystyka. Ostoja Kroczycka. [dostęp 2018-05-19].
  3. a b c Mapa. Jura Krakowsko-Częstochowska. Część północna 1:52 000. Warszawa: ExpressMap, 2015. ISBN 978-83-88112-71-3.
  4. Baza topo portalu wspinaczkowego. [dostęp 2018-11-16].