Skały Podlesickie

Skały Podlesickie – pasmo wzniesień na Wyżynie Częstochowskiej po zachodniej stronie miejscowości Podlesice. Ciągnie się od drogi wojewódzkiej nr 792 (z Żarek do Kroczyc), po obniżenie między wzgórzem Łężec[1].

Do pasma należy kilka wzgórz porośniętych lasem: Sulmów, Góra Apteka (449 m), Góra Sowia (ok. 450 m[2]. Na wzgórzach tych znajdują się liczne wapienne skały. Największe z nich, będące obiektem wspinaczki skalnej to: Apteka, Wilczy Kamień, Dudnik, Biblioteka, Ruskie Skały, oraz mniej znane: Ukryte Skały, Bukowe Skały, Zwornikowa Skała, Sowia Skała, Sowia Grań. W skałach występują jaskinie i mniejsze schroniska: Studnia Szpatowców, Mała Studnia Szpatowców, Jaskinia Żabia, Jaskinia Sulmowa[1][2].

Skały Podlesickie wchodzą w skład Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka. W lasach rośnie wiele rzadkich gatunków roślin, m.in. storczyków, na skałach cenne przyrodniczo murawy kserotermiczne i roślinność ciepłolubna[3].

Wzgórza są turystycznie dobrze udostępnione. Biegnie przez nie Szlak Orlich Gniazd będący głównym szlakiem Jury[1] i równolegle z nim szlak konny. Północno-zachodnią częścią wzgórz biegnie szlak zielony. U północnych podnóży wzgórz, przy drodze nr 792 znajduje się parking i Centrum Dziedzictwa Kulturowego Jury[1].

Szlaki turystyczneEdytuj

  Szlak Orlich Gniazd, odcinek od Góry Zborów przez Skały Podlesickie i Zamek w Morsku do miejscowości Morsko
  RzędkowiceSkały Rzędkowickie – Dudnik – Skały Kroczyckie – Zalew Kostkowicki

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Mapa. Jura Krakowsko-Częstochowska. Część północna 1:52 000. Warszawa: ExpressMap, 2015. ISBN 978-83-88112-71-3.
  2. a b Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2018-05-02].
  3. Natura 200 a turystyka. Ostoja Kroczycka. [dostęp 2018-05-19].