Skala Lansky’ego

Skala Lansky’ego – skala pediatryczna, pozwalająca określić stan ogólny i jakość życia pacjenta z chorobą nowotworową.

Stopień
sprawności
Opis
100 Pełna aktywność, sprawność normalna
90 Niewielkie ograniczenie przy nasilonym wysiłku fizycznym
80 Aktywny, ale szybciej się męczy
70 Równoczesne ograniczenie i skrócenie czasu aktywnego wysiłku fizycznego
60 Wykonuje codzienne czynności, ale minimalna aktywność fizyczna, preferuje czynności wymagające umiarkowanego wysiłku
50 Ubiera się samodzielnie, ale większość dnia leży, uczestniczy w spokojnych czynnościach
40 Większość czasu spędza w łóżku, uczestniczy w spokojnych czynnościach
30 Pozostaje głównie w łóżku, wymaga pomocy nawet przy najspokojniejszych czynnościach
20 Często śpi, jedynie biernie uczestniczy w najspokojniejszych czynnościach
10 Nie opuszcza lóżka, nie uczestniczy w żadnych czynnościach
0 Zgon

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj