Skalica (skałka) – forma terenu wystająca ponad powierzchnię, zbudowana z litej skały. Takie formacje nadają się do uprawiania wspinaczki.

Rodzaje skalic: