Skróty i skrótowce używane w NATO – C

(Przekierowano z Skróty używane w NATO - C)
 • C2 - Command And Control - dowodzenie i kontrola
 • C2CS - Command and Control Communication System - system łączności dowodzenia i kontroli
 • C2IS
  • Command, Control and Information System - system dowodzenia, kierowania i informacji
  • Command and Control Information System - system dowodzenia i kontroli informacji
 • C2W - Command and Control Warfare - dowodzenie i kierowanie walką
 • C3
  • Command, Control And Communication - dowodzenie, kontrola i łączność
  • Consultation, Command and Control - konsultacja, dowodzenie i kierowania
 • C3I
  • Command, Control, Communication And Intelligence
   • dowodzenie, kontrola, łączność i rozpoznanie[1]
   • dowodzenie, kierowanie, łączność i wywiad[1]
  • Command, Control, Communications and Information - dowodzenie, kierowanie, łączność i informacja[1]
 • C3S - Command, Control and Communications System - system dowodzenia, kierowania i łączności
 • C4 - Command, Control, Communication And Computer - dowodzenie, kontrola, łączność i informatyka
 • C4I - Command, Control, Communication, Computing And Intelligence - dowodzenie, kontrola, łączność, przetwarzanie danych i rozpoznanie
 • CA
  • Counter Air Operations - działania przeciwko zasobom powietrznym
  • Cruiser - krążownik
  • Counter Air (operation)
   • przeciwlotnicza (operacja)
   • kontratak powietrzny
  • Army Corps - korpus armijny
  • Coordinating Authority - władze koordynujące
  • Combat Aircraft - samolot bojowy
  • Canada - Kanada
  • Contract Authority - kierownictwo kontraktu
 • CAA
  • Counter Air Attack - uderzenia na lotnictwo
  • Forward Air Controller - kontroler ruchu lotniczego na stanowisku wysuniętym
  • Combined Arms Army - armijne połączone siły zbrojne
 • CAAT - Computer-Assisted Audit Technique - narzędzia informatyczne wspomagające pracę audytu
 • CAC - Contract Awards Committee - ofertowa komisja konkursowa
 • CAD - Canadian Dollar - dolar kanadyjski
 • CADA - Coordinated Air Defence Area - obszar skoordynowanej obrony powietrznej
 • CADIMS - Coordinated Air Defence In Mutual Support (Agreement) - (Porozumienie) o skoordynowanej obronie powietrznej i wzajemnym wsparciu
 • CADO - Coordinated Air Defence Operations - skoordynowane operacje przeciwlotnicze
 • CADV - Automatic Flight Control System - system automatycznej kontroli lotu
 • CAOC - Combined Air Operation Centre
  • ośrodek dowodzenia połączonymi działaniami powietrznymi
  • centrum połączonych operacji lotniczych
 • CAP
  • Combat Air Patrol
   • dyżurowanie w powietrzu
   • bojowy patrol lotniczy
 • CAPCAT - Capability Catalog - katalog możliwości (zbiór możliwości państwa-gospodarza, w zakresie wsparcia wojsk NATO)
 • CAPCU - Combat Air Patrol Control Unit - jednostka kierowania bojowego patrolu lotniczego
 • CAPS - Conventional Armaments Planning System - system planowania uzbrojenia konwencjonalnego
 • CARS - CAOC ACC RPC SFP - ośrodek dowodzenia połączonymi działaniami powietrznymi w systemie ACCS
 • CAS - Close Air Support - bezpośrednie wsparcie lotnicze
 • CASA - Weapon System Partnership Committee - Komisja ds. Partnerstwa Systemów Uzbrojenia
 • CASEX - Combined Aircraft Submarine Exercise - połączone ćwiczenia lotnictwa i okrętów podwodnych
 • CASP - Coordinated Air/Sea Procedures - Procedury Koordynacji Działań z Powietrza/Morza
 • CATAS - Critical Angle Towed-Array System - kąt krytyczny systemu anteny holowanej
 • CATF - Commander Amphibious Task Force - dowódca morskich desantowych sił zadaniowych
 • CB - Cambodia - Kambodża
 • CBU - Cluster Bomb Unit - jednostka wyposażona w bomby kasetowe
 • CE - Communications-Electronics
  • telekomunikacja elektroniczna
  • transmisja i elektronika
 • CEAC - Committee For European Air Space Co-ordination - Komitet ds. Koordynacji Europejskiej Przestrzeni Powietrznej
 • CECLANT - French Commander-In Chief Atlantic - Naczelny Francuski Dowódca Obszaru Atlantyku
 • CEGES - Airspace Management Cell - komórka zarządzania przestrzenią powietrzną
 • CEI - Communications-Electonics Instructions - instrukcje dotyczące łączności i elektroniki
 • CELT - Crypto Equipment for Low-Speed Telegraphy - sprzęt kryptograficzny dla telegrafii o małej prędkości modulacji
 • CEM - Chief Of Staff - szef sztabu
 • CENSHADCOM - Central Army Group, Central Europe - Centralna Grupa Armii, Europy Środkowej
 • CEOA - Central Europe Operating Agency - Agencja Operacyjna Działająca w Europie Środkowej
 • CEOI - Communications & Electronics Operating Instructions - instrukcje obsługi sprzętu elektronicznego i łączności
 • CEP
  • Civil Emergency Planning - planowanie działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń niemilitarnych
  • Communications Equipment Programme - program dotyczący sprzętu łączności
  • Civil Emergency Planning - cywilne planowanie na czas sytuacji kryzysu
  • Central Europe Pipeline - Rurociąg Europy Środkowej
 • CEPAS - Crypto-Equipment for Packet Switching - sprzęt kryptograficzny łączności pakietowej
 • CEPD - Civil Emergency Planning Directorate - kierownictwo planowania cywilnego na czas kryzysu
 • CFLR - Commonly Funded Logistic Resources - zasoby logistyczne finansowane wspólnie
 • CM - Cruise Missiles - rakiety skrzydlate
 • CMO - Coverage Mission Order - rozkaz do osłony
 • COA - Course Of Action - wariant działania
 • COIN - Counter-Insurgency - przeciwrebeliancki
 • COM
 • COMAO - Composite Air Operation - połączona operacja powietrzna
 • CONOPS - Concept Of Operations - koncepcja działania
 • CRAM - Conditional Route Availability Message - informacja o dostępności warunkowej drogi lotniczej
 • CRC - Control And Reporting Centre - ośrodek dowodzenia i naprowadzania
 • CRP - Control Reporting Post - posterunek kontroli i meldowania
 • CSAR - Combat Search And Rescue - bojowe poszukiwanie i ratownictwo
 • CV - Aircraft Carrier - lotniskowiec
 • CVBG - Aircraft Carrier Battle Group - lotniskowcowa grupa uderzeniowa
 • CWC - Composite Warfare Commander - dowódca działań lub sił połączonych
 • CZ - Combat Zone
  • strefa walki
  • strefa działań bojowych
 • CZE - Czech Republic - Czechy

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f g h termin już nieużywany