Smart village

Smart village[1][2] (smart wieś, inteligentna wieś, inteligentne obszary wiejskie[3]) – wieś (społeczność lokalna) wykorzystująca technologie cyfrowe i innowacje w codziennym życiu, w celu poprawy jakości życia, polepszenia standardu usług publicznych i lepszego wykorzystania zasobów lokalnych[4].

Jest to nowa koncepcja rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej, skierowana do wsi, które zmagają się z problemami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi, m.in. z powodu oddalenia od ośrodków miejskich oraz postępującej depopulacji. Instrument Smart Village będzie obecny w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, dokumencie który określa ramy dla polityki rolnej i wiejskiej Polski w nadchodzącym okresie programowania UE.

PrzypisyEdytuj

  1. Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski, Anna Rosa, Koncepcja smart villages: Przykłady z Polski, wyd. 1., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 24 września 2021, DOI10.53098/9788389900623, ISBN 978-83-89900-62-3 [dostęp 2021-10-13].
  2. Łukasz Komorowski, Monika Stanny, Smart Villages: Where Can They Happen?, „Land”, 9 (5), 2020, s. 151, DOI10.3390/land9050151, ISSN 2073-445X [dostęp 2022-01-08].
  3. Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Rewitalizacja obszarów wiejskich dzięki inteligentnym wsiom (CELEX: 52017IR3465).
  4. Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski, Anna Rosa, Koncepcja smart villages: Przykłady z Polski, wyd. 1., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 24 września 2021, s. 7–8, DOI10.53098/9788389900623, ISBN 978-83-89900-62-3 [dostęp 2021-10-13].