Smok ssawny

Smok ssawny - stanowi on zakończenie linii ssawnej podczas pobierania wody gaśniczej ze zbiorników otwartych. Główne zadania smoka ssawnego to:

  • Ochrona wirnika pompy przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie z naturalnych zbiorników
  • Zabezpieczenie słupa wodnego linii ssawnej przed "zerwaniem" w momencie zatrzymania pracy pompy (zawór zwrotny zatrzymuje wodę w wężach ssawnych, co powoduje, że nie trzeba ponownie zasysać całej linii ssawnej).

Smok ssawny składa się z korpusu, leja napływu wody z sitem ochronnym, zaworu zwrotnego i jego dźwigni oraz nasady ssawnej. Korpus smoka ssawnego wykonany jest w całości z aluminium. Zawór zwrotny wyposażony jest w dźwignię umożliwiającą jego otwarcie poprzez pociągnięcie zamocowanej do niego linki i odwodnienie linii ssawnej po zakończeniu akcji gaśniczej.

Smoki ssawne dzielimy na:

  • proste
  • skośne

Historycznie były też smoki ssawne bezzaworowe do sikawek które mając pompę tłokową nie potrzebowały użycia dodatkowych urządzeń zasysających.