Mścisław Izjasławicz (książę kijowski) – Inne języki