Narodowe Centrum Badawcze „Instytut Kurczatowa” – Inne języki