Ruch na rzecz Praw Człowieka i Demokracji – Inne języki