Otwórz menu główne

Zmiany

Dodane 2882 bajty, 10 lat temu
Anulowanie wersji nr 17505116 autora MalarzBOT - wandalizm ?
'''Mienie''' - oznacza własność i inne prawa majątkowe - aktywa majątkowe (art. 44 Kodeksu Cywilnego).
''Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny''
 
Mienie obejmuje wszystkie prawa podmiotowe majątkowe. Pasywa czyli długi nie wchodzą w skład mienia, ale ciążą na [[majątek|majątku]].
Każdy podmiot ma w zasadzie jeden majątek.
 
==Geneza==
Od czasów starożytnych po dzisiejsze zakres owej instytucji znacznie się zmienił. Dla przykładu: w starożytnym Rzymie w skład pojęcia mienie wchodził również niewolnik jako, że był rzeczą rozporządzaną przez jego właściciela.<br/>
 
==Mienie w ujęciu cywilnoprawnym na podstawie państwa polskiego==
W ujęciu cywilnoprawnym słowo to ma bardzo uszczegółowiony zakres. Zapis w Kodeksie Cywilnym (Księga Pierwsza – Tytuł III. Mienie) podkreśla, iż ustawodawca chciał zaznaczyć dużą wartość owej instytucji.<br/>
Art. 44 brzmi <code>„Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe”</code>. <br/>
Wyjaśnia nam to, iż chodzi o [[aktywa]]. [[Pasywa]] nie wchodzą w zakres owego pojęcia.
 
Mieniem jest również gospodarstwo rolne (Art. 553 K.C.).
 
== Mienie w pojęciu karnoprawnym na podstawie państwa polskiego. ==
Polskie prawo karne wypracowało system ochrony własności jak i samego mienia ustanawiając je w części szczególnej – rozdziału XXXV – Przestępstwa przeciwko mieniu - Kodeksu Karnego.
 
W tym zakresie znajdują się takie spenalizowane czyny zabronione jak:
* Kradzież (art. 278)
* Kradzież z włamaniem (art. 279)
* Rozbój (art. 280)
* Kradzież rozbójnicza (art. 281)
* Wymuszenie rozbójnicze (art. 282)
* Przywłaszczenie (art. 284)
* Kradzież impulsów telefonicznych (art. 285)
* Oszustwo (w tym komputerowe) (art. 286 i 287)
* Niszczenie rzeczy (art. 288)
* Zabój pojazdu mechanicznego (art. 289)
* Nielegalny wyrąb drzewa w lesie (art. 290)
* Paserstwo umyślne i nieumyślne (w tym programu komputerowego) (art. 291-293)
* Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu (art. 358-363)
 
Kodeks karny operuje znaczeniem mienia znacznej i wielkiej wartości. W przypadku popełnienia jednego z deliktów z zakresu „art. . 278 § 1 lub 2, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 287 § 1, art. 288 § 1 lub 3, lub w art. 291 § 1” na mieniu znacznej wielkości kara zostaje obostrzona – od roku do lat 10 [art. 294.]
 
==Zobacz też==
*[[majątek]]
*[[prawo karne]]
*[[prawo cywilne]]
*przegląd zagadnień z zakresu: [[przegląd zagadnień z zakresu ekonomii|ekonomii]] oraz [[przegląd zagadnień z zakresu prawa|prawa]]
 
== Linki zewnętrzne ==
* [http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU19970880553 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.]
* [http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/4326b1a242fc14fd412563d20069fee3/8c2c8cb7f6a2296cc125665700482ce3/$FILE/D19640093Lj.pdf Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny]
 
 
[[Kategoria:Prawo cywilne]]
[[Kategoria:Prawo karne]]
 
[[en:Property]]
[[eo:Posedo]]
198

edycji