Redaktorzy – grupa użytkowników, którzy mają uprawnienia do oznaczania stron jako przejrzane, czyli wolne od wandalizmów i zgodne z podstawowymi zasadami edytowania Wikipedii. W polskojęzycznej Wikipedii obecnie takie uprawnienia ma 3998 użytkowników (Odśwież). Wszyscy użytkownicy posiadający uprawnienia redaktora znajdują się na generowanej przez oprogramowanie Wikipedii liście.

Uprawnienia redaktorów

Przeglądanie i oznaczanie stron

Do uprawnień i zadań redaktorów należy przeglądanie i oznaczanie stron. Redaktorzy poprzez oznaczenie weryfikują wersje stron pod kątem braku wandalizmów i większych błędów technicznych. Edycje dokonywane przez tych użytkowników są automatycznie oznaczane jako przejrzane, o ile strona ma starszą oznaczoną wersję. W pozostałych przypadkach redaktorzy mogą dokonać ręcznego oznaczenia strony.

Osoby posiadające uprawnienia redaktora mogą także, w przypadku stwierdzenia błędnego oznaczenia wersji, wycofać oznaczenie edycji jako przejrzanej. Uprawnienia redaktora nie dają jednak mającemu je wikipedyście prawa do arbitralnego decydowania o zawartości strony.

Redaktorzy mają dostęp do strony specjalnej pokazującej strony niemające jeszcze wersji przejrzanej.

Cofanie edycji

  Osobna strona: Pomoc:Cofanie zmian.

Użytkownicy posiadający uprawnienia redaktora mają dostęp do narzędzia umożliwiającego szybkie cofanie ostatnich edycji. Mogą z niego korzystać w celu szybkiego przywrócenia przejrzanej wersji strony w przypadku dokonania wandalizmu. Dostęp do narzędzia można uzyskać poprzez:

  • stronę historii edycji danej strony
  • stronę pokazującą różnice między wersjami
  • stronę specjalną Obserwowane, jeśli strona znajduje się na liście obserwowanych
  • stronę specjalną Ostatnie zmiany, jeśli zmiana wykonana została w okresie, który ta strona obejmuje.

Edytowanie stron zabezpieczonych

Redaktorzy mają możliwość edycji stron zabezpieczonych na poziomie średnim. Zgodnie z przypowieścią o nożu do steków strony powinny być zabezpieczane na najniższym sensownym poziomie, dlatego strony wymagające szczególnych umiejętności są z reguły zabezpieczane właśnie na poziomie średnim.

Nadawanie uprawnień

Większość aktywnych użytkowników zostaje redaktorami na podstawie wniosku złożonego na stronie Wikipedia:Wersje przejrzane/Przyznawanie uprawnień. Podstawowym warunkiem jest wykonanie co najmniej 150 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej i posiadanie konta od co najmniej 1 miesiąca. W takim samym trybie przebiega ponowne ubieganie się o uprawnienia. Administratorzy mają możliwość nadania uprawnień redaktora na czas określony lub bezterminowo.

Jeżeli użytkownik nie otrzymał uprawnień na podstawie wniosku, może otrzymać je automatycznie po 90 dniach od zarejestrowania konta, po osiągnięciu co najmniej 500 nieusuniętych edycji lub 200 oznaczonych edycji w przestrzeni głównej, pod warunkiem braku blokad na swoim koncie[a].

Odebranie uprawnień

Uprawnienia można się zrzec – w tym celu należy zwrócić się do dowolnego aktywnego administratora. Może ono także zostać odebrane. Jeśli użytkownik zauważy nieprawidłowe działania jednego z redaktorów, powinien o tym fakcie powiadomić administratora, który może podjąć decyzję o odebraniu uprawnień.

Kontakt

Jeżeli masz uwagi do działania któregoś z redaktorów, zauważyłeś naruszenie zasad lub zaleceń edycyjnych Wikipedii, lub chcesz poprosić określonego redaktora o przejrzenie Twojej edycji, skontaktuj się z nim przy użyciu jego strony dyskusji. W przypadku braku odpowiedzi poszukaj pomocy u innego redaktora lub jednego z administratorów Wikipedii.

Zobacz też

Uwagi

  1. Pełna lista wymagań jest dłuższa i znajduje się na stronie z wyciągiem z konfiguracji wersji przejrzanych.