Wikipedia:Redaktorzy

Redaktorzy – grupa użytkowników, którzy mają uprawnienia do oznaczania stron jako przejrzane, czyli wolne od wandalizmów i zgodne z podstawowymi zasadami edytowania Wikipedii. W polskojęzycznej Wikipedii obecnie takie uprawnienia ma 3844 użytkowników (Odśwież). Wszyscy użytkownicy posiadający uprawnienia redaktora znajdują się na generowanej przez oprogramowanie Wikipedii liście.

Uprawnienia redaktorów

Przeglądanie i oznaczanie stron

Do uprawnień i zadań redaktorów należy przeglądanie i oznaczanie stron. Redaktorzy poprzez oznaczenie weryfikują wersje stron pod kątem braku wandalizmów i większych błędów technicznych. Edycje dokonywane przez tych użytkowników są automatycznie oznaczane jako przejrzane, o ile strona ma starszą oznaczoną wersję. W pozostałych przypadkach redaktorzy mogą dokonać ręcznego oznaczenia strony.

Osoby posiadające uprawnienia redaktora mogą także, w przypadku stwierdzenia błędnego oznaczenia wersji, wycofać oznaczenie edycji jako przejrzanej. Uprawnienia redaktora nie dają jednak mającemu je wikipedyście prawa do arbitralnego decydowania o zawartości strony.

Redaktorzy mają dostęp do strony specjalnej pokazującej strony niemające jeszcze wersji przejrzanej.

Cofanie edycji

  Osobna strona: Pomoc:Cofanie zmian.

Użytkownicy posiadający uprawnienia redaktora mają dostęp do narzędzia umożliwiającego szybkie cofanie ostatnich edycji. Mogą z niego korzystać w celu szybkiego przywrócenia przejrzanej wersji strony w przypadku dokonania wandalizmu. Dostęp do narzędzia można uzyskać poprzez:

  • stronę historii edycji danej strony
  • stronę pokazującą różnice między wersjami
  • stronę specjalną Obserwowane, jeśli strona znajduje się na liście obserwowanych
  • stronę specjalną Ostatnie zmiany, jeśli zmiana wykonana została w okresie, który ta strona obejmuje.

Edytowanie stron zabezpieczonych

Redaktorzy mają możliwość edycji stron zabezpieczonych na poziomie średnim. Zgodnie z przypowieścią o nożu do steków strony powinny być zabezpieczane na najniższym sensownym poziomie, dlatego strony wymagające szczególnych umiejętności są z reguły zabezpieczane właśnie na poziomie średnim.

Nadawanie uprawnień

Większość aktywnych użytkowników zostaje redaktorami na podstawie wniosku złożonego na stronie Wikipedia:Wersje przejrzane/Przyznawanie uprawnień. Podstawowym warunkiem jest wykonanie co najmniej 150 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej i posiadanie konta od co najmniej 1 miesiąca. W takim samym trybie przebiega ponowne ubieganie się o uprawnienia.

Jeżeli użytkownik nie otrzymał uprawnień na podstawie wniosku, może otrzymać je automatycznie po 90 dniach od zarejestrowania konta, po osiągnięciu co najmniej 500 nieusuniętych edycji lub 200 oznaczonych edycji w przestrzeni głównej, pod warunkiem braku blokad na swoim koncie[a].

Uprawnienia można się zrzec – w tym celu należy zwrócić się do dowolnego aktywnego administratora. Może ono także zostać odebrane. Jeśli użytkownik zauważy nieprawidłowe działania jednego z redaktorów, powinien o tym fakcie powiadomić administratora, który może podjąć decyzję o odebraniu uprawnień.

Kontakt

Jeżeli masz uwagi do działania któregoś z redaktorów, zauważyłeś naruszenie zasad lub zaleceń edycyjnych Wikipedii, lub chcesz poprosić określonego redaktora o przejrzenie Twojej edycji, skontaktuj się z nim przy użyciu jego strony dyskusji. W przypadku braku odpowiedzi poszukaj pomocy u innego redaktora lub jednego z administratorów Wikipedii.

Zobacz też

Uwagi

  1. Pełna lista wymagań jest dłuższa i znajduje się na stronie z wyciągiem z konfiguracji wersji przejrzanych.