Pomoc:FAQ/Wersje oznaczone

Na tej stronie znajdują się najczęściej zadawane pytania dotyczące problemów związanych z wersjami oznaczonymi.

Co to jest wersja przejrzana? edytuj

Informuje ona o tym, że któryś z regularnie edytujących wikipedystów z odpowiednimi uprawnieniami przejrzał daną wersję strony (np. artykułu, szablonu, kategorii) i oznaczył ją jako wolną od widocznych gołym okiem wandalizmów. Nie informuje ona o tym, że artykuł został sprawdzony pod kątem merytorycznej poprawności. Więcej na ten temat.

Kto może otrzymać uprawnienia redaktora? edytuj

Każdy zarejestrowany użytkownik otrzymuje uprawnienia redaktora:

Czy boty mają uprawnienia redaktora? edytuj

Tak, boty otrzymują uprawnienia redaktora z chwilą przyznania im uprawnień bota, ale oznaczają swoje edycje jako przejrzane tylko wtedy, gdy dotychczasowa wersja strony była oznaczona jako przejrzana.

Czy muszę oznaczać wersje stron jako przejrzane? edytuj

Nie, nikt tego nie wymaga. Na wyraźną prośbę każdy administrator może odebrać uprawnienia redaktora. Miej jednak na uwadze, że pozostawienie uprawnień redaktora niesie za sobą kilka zalet. Po zapisaniu własnej edycji:

  • nikt z uprawnieniami redaktora nie musi jej przeglądać i ręcznie oznaczać jako przejrzaną,
  • jest ona od razu widoczna w domyślnym widoku czytelnika.

Poza tym możesz edytować wiele ważnych stron, które dla bezpieczeństwa zostały zabezpieczone na poziomie średnim.

Gdzie mogę znaleźć nieprzejrzane strony? edytuj

Lista stron, których żadna wersja nie została przejrzana, znajduje się na stronie Specjalna:Nieprzejrzane strony. Na stronie specjalnej elementy listy można filtrować według kategorii.

Zobacz też aktualizowane statystyki nieprzejrzanych stron według kategorii.

Gdzie mogę znaleźć nowe wersje stron wymagające oznaczenia jako przejrzane? edytuj

Co oznacza czerwony wykrzyknik w ostatnich zmianach i obserwowanych? edytuj

Wykrzyknik przed tytułem strony na listach Specjalna:Ostatnie zmiany i Specjalna:Obserwowane oznacza, że jej najnowsza wersja jest nieprzejrzana.

Kiedy moje edycje oznaczone są automatycznie jako przejrzane, a kiedy muszę dokonać tego ręcznie? edytuj

Jeśli edytujesz stronę z ostatnią wersją oznaczoną jako przejrzana, to Twoja edycja zostanie oznaczona automatycznie. Podobnie ma się sytuacja, jeśli tworzysz nową stronę.

Jeśli strona w ogóle nie posiada wersji przejrzanej lub najnowsza wersja strony nie jest oznaczona, to edycja dokonana przez Ciebie nie zostanie oznaczona automatycznie, w takim wypadku musisz dokonać tego ręcznie. Ma to na celu wykluczenie przedostania się wandalizmów do wersji domyślnie pokazywanej czytelnikom.

Czy przekierowania także wymagają oznaczania? edytuj

Tak, podobnie jak artykuły, przekierowania są narażone na wandalizmy i wymagają oznaczenia.

Jak usunąć oznaczenie wersji jako przejrzanej? edytuj

Do tego celu na dole strony znajduje się przycisk „Wycofaj oznaczenie jako przejrzana”.

Jak mogę ułatwić sobie oznaczanie zdezaktualizowanych stron? edytuj

Możesz skorzystać z pomocy w przeglądaniu artykułów Wikipedii przy użyciu narzędzia Pending Changes Helper, które otwiera pierwsze 5 stron do przejrzenia i potem kolejne 5 (opis, instalacja i personalizacja na stronie narzędzia).