Wikipedia:Automatycznie przeglądający

Automatycznie przeglądający (ang. autoreviewers) – grupa użytkowników, których edycje zostają automatycznie oznaczone jako przejrzane, jeśli bezpośrednio przed edycją takiego użytkownika była wersja przejrzana. W polskojęzycznej Wikipedii obecnie takie uprawnienia posiada 826 użytkowników (Odśwież). Wszyscy użytkownicy posiadający te uprawnienia znajdują się na generowanej przez oprogramowanie Wikipedii liście.

Uprawnienia edytuj

Jeżeli od wersji przejrzanej utworzono inne wersje oczekujące na przejrzenie, to także edycja użytkownika automatycznie przeglądającego zostaje dołączona do wersji oczekujących na przejrzenie. Automatycznie przeglądający nie mogą oznaczać stron nieprzejrzanych jako przejrzane.

W związku ze zmianą w mechanizmie wersji oznaczonych, we wrześniu 2009 uprawnienie to zostało domyślnie wyłączone. Do tego czasu uprawnienie automatycznego przeglądania posiadali użytkownicy, którzy mieli m.in. co najmniej 3000 edycji, potwierdzony adres e-mail oraz konto aktywne od 120 dni.

Obecnie może być ono włączane ręcznie przez administratorów.