Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym: Różnice pomiędzy wersjami

drobne techniczne
(drobne techniczne)
Wsparcia dla ERTMS udzielił Parlament Europejski rezolucją w sprawie rozmieszczenia europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej ERTMS/ETCS 2005/2168(INI)) z dnia 16 maja 2006 oraz Komisja Europejska Decyzjami 2001/260/EC i 2006/679 WE. Najważniejsze przesłanki udzielenia wsparcia to:
 
* Koniecznośćkonieczność podniesienia atrakcyjności kolei jako środka transportu (Aktualnieaktualnie koleją w Europie jest przewożonych ok. 15% towarów, podczas, gdy w USA jest to blisko 30%.)
* powstanie 15000 nowych miejsc pracy w sektorach nowej technologii
* konieczność koordynacji działań pomiędzy różnymi krajami
* wysoka wartość inwestycji w infrastrukturę
* eksport technologii m.in. do Korei, Tajwanu, Indii, Arabii Saudyjskiej oraz Chińskiej Republiki Ludowej.
 
System ERMTS składa się z trzech elementów:
4561

edycji