Zmienność genetyczna: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
m (literówki, biol-stub, oj, do poszerzenia)
Zmienność – dzielimy na środowiskową (modyfikacyjna, niedziedziczna) i genetyczną (dziedziczną), a tą z kolei na rekombinacyjną (nowe kombinacje genów już istniejących i ich cech) i mutacyjną (trwała zmiana genotypu i genotypu). Zmienność u organizmów wyraża się w zróżnicowaniu między gatunkami czy też osobnikami. Niedziedziczna zmienność występuje tylko u osobnika rodzicielskiego, nie obserwuje się jej w potomstwie. Zmienność dziedziczna jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zmienność niedziedziczna wywołana jest przez czynniki siedliskowe – warunki glebowe, nawozowe, klimatyczne).Jeśli na roślinę działa przez bardzo długi okres czasu jakiś czynnik np. susza, zasolenie gleby, wówczas zmiany w fenotypie nabyte pod wpływem działających długotrwale czynników staja się dziedziczne. Dlatego w różnych strefach klimatycznych wykształciły się różne formy dobrze przystosowane do danych warunków otoczenia i formy te nazywamy ekotypami.
{{doPoszerzenia}}
'''Zmienność genetyczna''' – następowanie po sobie pokoleń [[rozmnażanie|rozmnażających]] się płciowo i bezpłciowo. Wyrózniamy przemianę pokoleń [[izomorfizm |izomorficzną]] i [[heteromorfizm|heteromorficzną]].
Wystepują 2 rodzaje zmienności genetycznej: dziedziczna i modyfikacyjna (wpływ środowiska).
 
[[kategoria:genetyka]]
 
{{biol-stub}}
Anonimowy użytkownik