Świadomość społeczna: Różnice pomiędzy wersjami

m
drobne redakcyjne
(linki popr)
m (drobne redakcyjne)
{{źródła|data=2011-01}}
'''Świadomość społeczna''' - pojęcie [[socjologia|socjologiczne]] wprowadzone przez [[Émile Durkheim]]a oznaczające zbiór [[wyobrażenie|wyobrażeń]], [[symbol]]i, [[pojęcie|pojęć]], [[opinii]], [[pogląd]]ów i [[przesąd]]ów, wspólnych dla olbrzymiej większości danej społeczności. Świadomość społeczna w szerszym znaczeniu obejmuje całokształt charakterystycznych dla danego społeczeństwa treści i formy życia duchowego: wyobrażeń rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, czyli całość poglądów naukowych, filozoficznych, ideologicznych, politycznych, prawnych, religijnych, etycznych, estetycznych, które się składają się na sposób myślenia i kulturę umysłową danego społeczeństwa. W tym znaczeniu świadomość obejmuje opinie, poglądy i postawy ludzi, właściwości psychiczne klas i warstw społecznych, określonych [[Grupa etniczna|grup etnicznych]], środowisk zawodowych, oraz różne formy życia duchowego jednostek.
 
== Wstęp ==
[[Plik:Schemat-Jung.jpg|thumb200px|Schemat psychiki człowieka, autor rysunku Andrzej Brodziak]]
 
'''Rys. 1''' Poglądowy schemat ' psychiki człowieka ' wykorzystujący pojęcia trzech ważnych teorii, zaproponowanych przez Carl Gustav [[Carl Gustav Jung|Junga]], [[Carl Rogers|Carla Rogersa]] i [[Eric Berne|Erica Berne]]. Schemat uwypukla najważniejsze elementy obszaru podświadomego i nieświadomego. Jeśli zdolność do intymności i zmysłowości jest upośledzona, zgodnie z teorią E. Berne, człowiek, jako istota społeczna, nawiązuje kontakt z innymi przez formy zastępcze jakimi są tzw. gry ( manipulacje ). Scenariusze gier są oparte ona osobisteosobistych, podświadomepodświadomych zasobyzasobach, tkwiącetkwiących w obszarze Jung' owskiego " cieniaJungowskiego "„cienia”. Wojna jest jedną z licznych, okrutnych gier III stopnia.
 
== Uproszczony dydaktyczny schemat struktur istotnych dla świadomości społecznej ==
Świadomość społeczna pojawia się na basie istniejących w społeczeństwie struktur. Uwzględnienie tych struktur umożliwia zaproponowania, analogicznego schematu ( patrz
poniższy rys. 2 ), wyjaśniającego niektóre aspekty i mechanizmy świadomości społecznej.
 
[[Plik:Swiad-spoleczna.jpg|thumb200px|Schemat struktur społecznych istotnych dla jaźni grupowej, autor rysunku Andrzej Brodziak]]
 
'''Rys. 2''' Schemat struktur społecznych istotnych dla jaźni grupowej, sformułowany na zasadzie analogii do przedstawionego wyżej " schematu„schematu psychiki człowieka "człowieka”. Demokratyczny ośrodek władzy może się pojawić jedynie w specyficznych uwarunkowaniach kulturowych i historycznych, które umożliwiały uwzględnienie i zrównoważenia [[archetyp (psychologia)|archetypów]] władzy wodza, wpływów [[kobieta|kobiecych]], społecznych archetypów wolności, równości i braterstwa i zasad etycznych lokalnej [[religia|religii]]. [[Władza autorytarna]], [[dyktator]]ska, naśladująca wzorce [[feudalizm|feudalne]] ma swoją analogię do osób, które [[Manipulacja (psychologia)|manipulują]], prowadzą gry, działają wg tego co ' podpowiada im ich [[cień]] '. Podobne, mimo iż lepiej uświadamiane są działania ' właścicieli wielkiego kapitału '. Działające mass - media, lansując bardziej którąś z możliwych wizji porządku społecznego i politycznego są odpowiednikiem Rogeriańskiego self - concept ( pomysłu na siebie )
 
== Świadomość społeczna, jako przyrodniczy fenomen wynikający z zwiększania się złożoności ==
[[Społeczeństw]]o to nie zbiór oddzielnych osób. Ludzie tworzą pewne struktury. Struktury te są zapewne analogiczne do wyróżnionych części [[kresomózgowie|mózgu]] lub funkcji psychicznych.
 
Daje się spostrzec prawidłowość zwiększania się złożoności wszelakich procesów przyrodniczych. Drobiny chemiczne "ułożyły„ułożyły się"się” w cząsteczki DNA, powstały archebakterie, a potem na ich bazie rośliny i zwierzęta wyższe. Wszelakie układy podlegają dalszemu rozwojowi, komplikacji, z zachowaniem zasady " wykorzystania„wykorzystania bytów zaistniałych wcześniej"wcześniej”. Należy przypuszczać, iż na bazie nas ludzi, zapewne powstają twory " wyższego rzędu„wyższego "rzędu”. Niestety niewielka ilość badań jest poświęcona koncepcji świadomości społecznej. Znacznie więcej badaczy zajmuje się pojęciem inteligencji zbiorowej. Można tu w szczególnościmszczególności wymienić ważną, szeroko cytowaną pracę Ngoc Thanh Nguyen'a pt.: Inconsistency of knowledge and collective intelligebnce (patrz link zewnętrzny).
 
== Czy jaźń społeczna powstaje z udziałem tzw. sprzężeń kwantowych? ==
Wielu fizyków sądzi, że fenomeny koordynacji społecznej, analogiczne do znanych wśród zwierzą zjawisk zachowań stadnych ( zachowania stada wilków, synchronizacja lotu stada - klucza lecących ptaków ) są oparte ona zjawiskozjawisku tzw. [[sprzężenie kwantowe|sprzężenia kwantowego]].
 
Ludzie którzy: { idą razem na wojnę, ludzie którzy modlą się w odległych nawet świątyniach, ale o tej samej porze, lub gromadzą się na masowych meetingach } poprzez ową wyróżniona, synchronizowaną emocję zaczynają być sprzężeni kwantowo. Powstaje, jak to ujmują fizycy kwantowi " [[nadistota]] ", " higher self„higher "self”.
 
Jest znamienne, że problem niskiego przyrostu naturalnego znika, jeśli dany naród staje wobec zagrożenia. Obecnie ogromny przyrost naturalny jest obserwowany w Czeczeni i np. w Palestynie. Niedawny boom przyjęć na I rok studiów wynikał z nagłego zwiększenia się liczby urodzeń, jaki zaistniał po wprowadzeniu w roku 1982 tzw. ' stanu wojennego '.
 
== Linki zewnętrzne ==
 
* Self-Concept and Self-Esteem http://www.edpsycinteractive.org/topics/regsys/self.html
* Social consciousness http://en.wikipedia.org/wiki/Social_consciousness
* Matti Pitkanen's Topological GeometroDynamics (TGD)- the StealthSkater Archives http://www.stealthskater.com/Pitkanen.htm
* Kognitywistyka.net.Wortal wiedzy o umyśle http://www.kognitywistyka.net
* The Internet Journal of World Health and Societal Politics (ISSN 1540- 269X )Mental Procedures Helping Search For Solution Of Societal Problems http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijwh/vol2n1/mental.xml
* Medical Science Monitor, Neurophysiology of the mental image http://www.medscimonit.com/medscimonit/modules.php?name=GetPDF&pg=2&idm=1786- 56k , http://www.medscimonit.com/pub/vol_7/no_3/1786.pdf
* Ngoc Thanh Nguyen .: Inconsistency of knowledge and collective intelligebnce, Cybernetics and Systems, Volume 39, Issue 6 August 2008 , pages 542 - 562542–562, http://www.informaworld.com/smpp/section?content=a901541565&fulltext=713240928
 
== Zobacz też ==
* [[Świadomośćświadomość narodowa]]
 
[[Kategoria:Podstawowe pojęcia socjologiczne]]