Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Różnice pomiędzy wersjami

m
drobne techniczne
(przypisy na końcu, literówki, usunięcie tekstów wklejonych bezpośrednio, pozostawiono jedynie nazwy priorytetów i działań.)
m (drobne techniczne)
 
'''Program Kapitał Ludzki (PO KL)''' - jeden z programów finansowanych z Funduszy Europejskich realizowanych w Polsce w latach 2007–2013. Jest to program, w ramach którego m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, jednostki administracji samorządowej i rządowej mogą realizować projekty przyczyniające się do zwiększenia kompetencji osób pracujących i prowadzących działalność gospodarczą, aktywizacji osób [[bezrobocie|bezrobotnych]], zwiększenia poziomu kształcenia, rozwoju ekonomii społecznej, wspierające osoby znajdujące się w trudnej sytuacji (np. [[niepełnosprawność|niepełnosprawni]], [[imigracja|imigranci]]), czy ułatwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 
 
== Cele POKL ==
{{NPANPAfrgm|http://www.efs.gov.pl/WSTEPDOFUNDUSZYEUROPEJSKICH/Strony/Oprogramie.aspx}}
Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:
 
 
== Struktura POKL ==
{{NPANPAfrgm|http://www.kapitalludzki.gov.pl/o-programie/}}
Program Kapitał Ludzki składa się z dziesięciu osi priorytetowych, które są podzielone na szczegółowe działania i poddziałania, w ramach których różne podmioty mogą ubiegać się o wsparcie. Każda oś priorytetowa koncentruje się na wsparciu pewnych typów projektów i realizuje tym samym wyznaczone cele szczegółowe Programu.
 
 
== Przykłady dofinansowanych projektów ==
{{NPANPAfrgm|http://www.efs.gov.pl/Projekty/Strony/Strzecharstwo_zapomniane_na_Podlasiu_poszukiwane.aspx - pozostałe przykłady, to też copy-paste z różnych stron efs.gov.pl, który ma stopce, że jest "copyright"}}
* Projekt w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich '''„Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”'''. W czasie trwania projektu przeszkolonych zostało 12 osób (rolników oraz mikroprzedsiębiorców) zamieszkujących obszary wiejskie z powiatów bielskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego. Celem projektu była zmiana kwalifikacji tych osób, tak aby mogły znależć pracę poza rolnictwem. Bezpłatne szkolenie dotyczyło wykorzystania słomy, jako budulca dachowego. <ref>[http://www.efs.gov.pl/Projekty/Strony/Strzecharstwo_zapomniane_na_Podlasiu_poszukiwane.aspx Portal Funduszy Europejskich] [dostęp 2012-09-20].</ref>