Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach: Różnice pomiędzy wersjami

zmiana oferty edukacyjnej w związku z rekrutacją na nowy semestr
(zmiana oferty edukacyjnej w związku z rekrutacją na nowy semestr)
* [[Logistyka w przemyśle i handlu]]
* Procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej
* Spawalnictwo
* [[Zarządzanie jakością]]
 
'''[[Zarządzanie]]''' – studia licencjackie
* Międzynarodowe stosunki gospodarcze
* [[Psychologia]] w biznesie
* Rachunkowość i controlling
* Zarządzanie przedsiębiorstwem
* [[Reklama]] i [[public relations]]
* [[Zarządzanie zasobami ludzkimi]]
 
'''[[Kulturoznawstwo]]''' – studia licencjackie
* Film i kultura nowych mediów
* [[Reklama]] i [[public relations]]
 
'''[[Filologia]]''' – studia licencjackie
* Filologia angielska
:- Języki specjalistyczne (językJęzyk angielski z językiemw hiszpańskim)biznesie
:- Nauczycielska
:- Translatoryka stosowana
* Filologia rosyjska
:- Języki specjalistyczne (język rosyjski z językiem angielskim)
:- Język rosyjski w turystyce
:- Translatoryka stosowana
 
'''[[Bezpieczeństwo wewnętrzne]]''' – studia licencjackie
* Bezpieczeństwo i porządek publiczny
'''Zarządzanie''' - dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich
* Coaching i mentoring w organizacji
* Biznes turystyczny
* Kadry i płace
* Zarządzanie przedsiębiorstwem finansami
* Zarządzanie projektami
'''[[Bezpieczeństwo wewnętrzne]]''' – dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich
== Studia podyplomowe ==
 
* '''Administracja bezpieczeństwa informacji'''
* '''[[BHP]] i systemy zarządzania bezpieczeństwem'''
* '''Dyrektywy Unii Europejskiej - ocena zgodności'''
* '''Kadry i płace'''
* '''Kryminalistyka i toksykologia sądowa'''
* '''Logistyka w przedsiębiorstwie'''
* '''Marketing i reklama w praktyce'''
* '''Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy'''
* '''Metrologia w przemyśle'''
* '''Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych'''
* '''Produkcja imprez kulturalnych'''
* '''Zarządzanie w logistyce'''
 
== Współpraca ==
 
Uczelnia aktywnie angażuje się w projekty mobilności w ramach programu Erasmus+. Dzięki zawartym umowom współpracy z prestiżowymi uczelniami partnerskimi, studenci WSZOP mogą realizować program kształcenia w zakresie jednego semestru na Litwie, w Estonii, Chorwacji, Turcji, Bułgarii lub Portugalii. Pozostali studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez międzynarodowych wykładowców goszczących we WSZOP w ramach Programu.
 
Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim WSZOP możliwość zdobywania nowych doświadczeń dydaktycznych oraz dzielenia się swoimi osiągnięciami naukowymi poprzez prowadzenie zajęć na uczelniach partnerskich.
 
8

edycji