Wikipedia:Wikipedia w publikacjach naukowych: Różnice pomiędzy wersjami

(trochę z 2016, trochę z 2015, głównie humanistyczne, ale nie tylko.)
# {{Cytuj|autor=Katarzyna Dorota Kopeć|tytuł=Otwarty charakter encyklopedii. Wikipedia jako źródło informacji w cyfrowym świecie|czasopismo=Studia Humanistyczne AGH|data=2016|data dostępu=2017-02-24|issn=2084-3364|wolumin=15|numer=1|s=65–77|url=https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=420633|język=pl}}
# {{Cytuj|autor=Atroszko, Bartosz; Bereznowski, Piotr; Wróbel, Wiktor; Atroszko, Paweł;|tytuł=Relationship between personality and attitudes to Wikipedia|data=2016-08|praca=The 5th Electronic International Interdisciplinary Conference, August, 8. - 12. 2016,|url=http://publikacje.ils.uw.edu.pl/bitstream/handle/123456789/10636/Relationship%20between%20personality%20and%20attitudes%20to%20Wikipedia.pdf?sequence=1&isAllowed=y}}
# Ewelina Chrapek Sebastian Skolik, ''Aktywności w wirtualnym środowisku pracy - kontekst uzależnienia'', [w:] ''Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw'' (red.) E. Robak, S. Skolik, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.
# Sebastian Skolik, ''[http://www.academia.edu/30718224/Technologiczno-społeczne_oblicza_XXI_wieku Instytucjonalizacja reguł i automatyzacja działań w projektach Wikimedia]'', [w:] ''Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku'', (red.) D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2016.
# Katarzyna Kukowska, Sebastian Skolik, ''[http://www.zim.pcz.pl/znwz/files/Potencja--wspo-pracy-instytucji-kultury-ze--rodowiskiem-Wikimediow-w-udost-pnianiu-dziedzictwa-kulturowego.pdf Potencjał współpracy instytucji kultury ze środowiskiem wikimediów w udostępnianiu dziedzictwa kulturowego]'', "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", Nr 24, T. 2, 2016.
 
== 2015 ==