Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego: Różnice pomiędzy wersjami

m
Powstał w 1920 dzięki inicjatywie [[Biskup|bp.]] [[Juliusz Bursche|Juliusza Bursche]] zwierzchnika [[Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP|Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce]]<ref>''Bursche Juliusz ks.'', [w:] Jan Szturc, ''Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.'', Bielsko-Biała 1998, s. 41 {{ISBN|83-85970-50-9}}.</ref>. Pierwszego dziekana Wydziału wybrano w 1922 i został nim ks. prof. [[Edmund Bursche]]<ref>[http://www.muzeum-niepodleglosci.pl/pawiak/historia-pawiaka/jedni-z-wielu/ Biogram ks. prof. Edwarda Bursche na witrynie Muzeum Niepodległości (dostęp: 4 sierpnia 2014 r.).]</ref>. Podstawą prawną działalności było m.in. rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 kwietnia 1922 r.<ref>Dz.Urz. MWRiOP z 30 IV 1922, Nr 15, poz. 149.</ref> i rozporządzenie tegoż ministra w sprawie planu studiów w Wydziale<ref>Dz.Urz. MWRiOP z 14 V 1922, Nr 17, poz. 167.</ref>.
 
W latach 30. Wydział posiadał 4 profesorów zwyczajnych, 1 zastępcę profesora oraz 4 profesorów prowadzących zajęcia zlecione<ref name="Stefan Grelewski 1937">Stefan Grelewski, ''Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej'', Lublin 1937, s. 217.</ref>. Prowadzone tam studia trwały 4 lata<ref> name="Stefan Grelewski, ''Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej'', Lublin 1937, s. 217.<"/ref>. W roku akademickim 1931/1932 studia na Wydziale odbywało ogółem ok. 100 studentów<ref> name="Stefan Grelewski, ''Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej'', Lublin 1937, s. 217.<"/ref>.
 
Struktura organizacyjna Wydziału w okresie [[II Rzeczpospolita|II Rzeczypospolitej]] była następująca:
* Katedra Teologii Praktycznej<ref>Zob. Stefan Grelewski, ''Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej'', Lublin 1937, s. 217.</ref>.
 
W okresie [[Okupacja niemiecka ziem polskich (1939–1945)|okupacji hitlerowskiej]] działalność Wydziału była kontynuowana w ramach tajnego nauczania<ref name="Jan Szturc 1998">''Szeruda Jan ks.'', [w:] Jan Szturc, ''Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.'', Bielsko-Biała 1998, s. 290 {{ISBN|83-85970-50-9}}.</ref>.
 
Po [[II wojna światowa|II wojnie światowej]] Wydział odrodził się i prowadził działalność do 1954, kiedy został zniesiony decyzją władz komunistycznych. W podobny sposób postąpiono wobec [[Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego|Wydziału Teologii Katolickiej UW]] oraz [[Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego|Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego]], z których utworzono [[Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie|Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie]], później przekształconą w UKSW<ref>[http://bip.uksw.edu.pl/node/7/revisions/201/view Historia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na witrynie UKSW (dostęp: 4 sierpnia 2014 r.).]</ref>.
* 1922-1923 – ks. prof. [[Edmund Bursche]]<ref>''Bursche Edmund ks.'', [w:] Jan Szturc, ''Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.'', Bielsko-Biała 1998, s. 41 {{ISBN|83-85970-50-9}}.</ref>
* 1928-1929 – ks. prof. Edmund Bursche<ref>[http://www.muzeum-niepodleglosci.pl/pawiak/historia-pawiaka/jedni-z-wielu/ Biogram ks. prof. Edwarda Bursche na witrynie Muzeum Niepodległości, który pełnił tę funkcję także w latach 1928-1929 (dostęp: 4 sierpnia 2014 r.).]</ref>
* 1937-1938 – ks. prof. [[Karol Michejda]]<ref name="Michejda Karol 1998">''Michejda Karol, ks.'', [w:] Jan Szturc, ''Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.'', Bielsko-Biała 1998, s. 197 {{ISBN|83-85970-50-9}}.</ref>
* 1939-1944 – ks. prof. [[Jan Szeruda]]<ref>''Szeruda Jan ks.'', [w:] name="Jan Szturc, ''Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.'', Bielsko-Biała 1998, s. 290 {{ISBN|83-85970-50-9}}.<"/ref>
* 1952-1954 – ks. prof. [[Wiktor Niemczyk]]<ref name="ReferenceA">''Niemczyk Wiktor ks.'', [w:] Jan Szturc, ''Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.'', Bielsko-Biała 1998, s. 216 {{ISBN|83-85970-50-9}}.</ref>
 
== Profesorowie i inni wykładowcy Wydziału ==
* [[Oskar Bartel]] (1893-1973) – wykładowca od 1946, kierownik Katedry Teologii Historycznej<ref>''Bartel Oskar'', [w:] Jan Szturc, ''Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.'', Bielsko-Biała 1998, s. 25 {{ISBN|83-85970-50-9}}.</ref>
* ks. [[Edmund Bursche]] (1880-1940) – od 1922 profesor nadzwyczajny, od 1939 profesor zwyczajny, 1921-1939 kierownik Katedry Historii Kościoła<ref>''Bursche Edmund ks.'', [w:] Jan Szturc, ''Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.'', Bielsko-Biała 1998, s. 40 {{ISBN|83-85970-50-9}}.</ref>.
* ks. [[Woldemar Gastpary]] (1908-1984) – od 1949 adiunkt w Katedrze Teologii Praktycznej<ref name="ReferenceB">''Gastpary Woldemar ks.'', [w:] Jan Szturc, ''Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.'', Bielsko-Biała 1998, s. 82 {{ISBN|83-85970-50-9}}.</ref>
* ks. [[Rudolf Kesselring]] (1884-1961) – profesor i kierownik Katedry Teologii Systematycznej w latach 1932-1939<ref>Eduard Kneifel, ''Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Ein biographisches Pfarrerbuch mit einem Anhang'', Eging 1967, s. 110.</ref>
* [[Kazimierz Kosiński]] (1886-1970) – wykładowca hymnologii w latach 1930-1939
* ks. [[Karol Michejda]] (1880-1945) – w latach 1923-1939 profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Teologii Praktycznej<ref>'' name="Michejda Karol, ks.'', [w:] Jan Szturc, ''Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.'', Bielsko-Biała 1998, s. 197 {{ISBN|83-85970-50-9}}.<"/ref>
* ks. [[Wiktor Niemczyk]] (1898-1980) – docent od 1937, od 1946 profesor i kierownik Katedry Teologii Systematycznej<ref>''Niemczyk Wiktor ks.'', [w:] Jan Szturc, ''Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.'', Bielsko-Biała 1998, s. 216 {{ISBN|83-85970-50-9}}.<name="ReferenceA"/ref>
* ks. [[Karol Serini]] (1875-1931) – od 1921 zastępca profesora, później profesor, kierownik Katedry Teologii Systematycznej<ref>''Serini Karol ks.'', [w:] Jan Szturc, ''Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.'', Bielsko-Biała 1998, s. 276 {{ISBN|83-85970-50-9}}.</ref>.
* ks. [[Adolf Suess]] (1887-1952) – od 1922 zastępca profesora i kierownik Katedry Egzegezy Nowego Testamentu, od 1945 profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Teologii Praktycznej<ref>''Suess Adolf Karol ks.'', [w:] Jan Szturc, ''Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.'', Bielsko-Biała 1998, s. 286 {{ISBN|83-85970-50-9}}.</ref>.
* ks. [[Jan Szeruda]] (1889-1962) – od 1920, od 1922 profesor nadzwyczajny, od 1929 profesor zwyczajny, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu<ref>''Szeruda Jan ks.'', [w:] name="Jan Szturc, ''Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.'', Bielsko-Biała 1998, s. 290 {{ISBN|83-85970-50-9}}.<"/ref>.
* ks. [[Andrzej Wantuła]] (1905-1976) – wykładowca od 1952<ref>''Wantuła Andrzej ks.'', [w:] Jan Szturc, ''Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.'', Bielsko-Biała 1998, s. 311 {{ISBN|83-85970-50-9}}.</ref>
* ks. [[Karol Wolfram]] (1899-1965) – od 1935 docent, od 1937 profesor nadzwyczajny w Katedrze Egzegezy Nowego Testamentu
* ks. Adolf Frank<ref>{{Cytuj książkę | nazwisko = Cienciała | imię = Teodor | nazwisko2 = Kaleta | imię2 = Małgorzata | nazwisko3 = Łączyńska | imię3 = Teresa | nazwisko4 = Pilch | imię4 = Krystyna | nazwisko5 = Pustówka | imię5 = Helena | tytuł = Zacni Wiślanie. Słownik biograficzny część 1 | wydawca = Urząd Miejski Wisły i Towarzystwo Miłośników Wisły | miejsce = Wisła | rok = 2000 | strony = 32-33 | isbn = 83-902197-4-3}}</ref>
* ks. [[Edmund Friszke]]
* ks. [[Woldemar Gastpary]]<ref name="ReferenceB"/>
* ks. [[Woldemar Gastpary]]<ref>''Gastpary Woldemar ks.'', [w:] Jan Szturc, ''Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.'', Bielsko-Biała 1998, s. 82 {{ISBN|83-85970-50-9}}.</ref>
* ks. [[Adolf Gloc]]
* ks. Jan Goethe<ref>[http://www.baptysci.pl/slowo-prawdy/1125-o-zborze-warszawskim-w-latach-okupacji-1939-1945 Informacja na witrynie Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP (dostęp: 6 sierpnia 2014 r.).]</ref>
203 966

edycji