6 Lwowska Brygada Piechoty: Różnice pomiędzy wersjami

Opisano rozdział Działania zbrojne
(Opisano rozdział Działania zbrojne)
 
== Formowanie i zmiany organizacyjne ==
W związku z reorganizacją Armii Polskiej na Wschodzie i zmianą struktury jednostek z typu radzieckiego na typ brytyjski zw dniemdniu 31 października 1942 roku 16, 17 i 18 pułki piechoty 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty zostały rozwiązane, a w dniach pomiędzy 1 a 3 listopada sformowano je odpowiednio jako 16, 17 i 18 bataliony strzelców w składzie 6 Samodzielnej Brygadzie Strzelców wchodzącą wraz z włączoną do 6 LDP 2 Brygadą Czołgów/Pancerną i jednostkami dywizyjnymi. 6 Samodzielna Brygada Strzelców prowadziprowadziła szkolenie, otrzymujez otrzymywaną sukcesywnie brońbronią brytyjską, ijednocześnie służbykomisje sanitarneprzeglądowe brygadydokonały zwalczająoceny chorobystanu zakaźnezdrowia wi tymprzydatności tyfusdo plamistysłużby żołnierzy brygady. Rozkazem dowódcy armii Nr 659 z 10dnia 25 lutego 1943 roku, z terminem wykonania do dnia 11 marca 1943 roku 6 Lwowska Dywizja Piechoty zostajezostała rozwiązana, jej 6 Samodzielna Brygada Strzelców zostajezostała przekształcona od dnia 11 marca w 6 LwowskaLwowską Brygadę Piechoty i włączona wraz z 5 Wileńską Brygadą piechotyPiechoty do 5 Kresowej Dywizji Piechoty. W połowie kwietnia brygada wraz z całą 5 Dywizją została przewieziona z dotychczasowego miejsca stacjonowania w Quizil Ribat do obozu wojskowego w rejonie Kirkuku. Zadaniem brygady była ochrona pól naftowych i rurociągów przesyłowych, a także coraz intensywniejsze szkolenie. W dniach 7-20 sierpnia 1943 roku 6 Brygada zostaje przewieziona z Iraku do nowego miejsca dyslokacji w Palestynie Camp Mughazi w pobliżu Gazy. W nowym miejscu postoju Lwowska Brygada odbyła szereg ćwiczeń zgrywających w ramach dywizji i z jednostkami broni wspierających tj. artylerii, pancernymi i saperami. Wizytowana była w listopadzie i grudniu przez Naczelnego Wodza gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego. W tym czasie również miało miejsce apogeum dezercji z szeregów brygady żołnierzy Żydów obywateli II RP. W grudniu 6 Brygada przebywała na szkoleniu w brytyjskim Centrum Wyszkolenia Walk Górskich w Libanie skąd powróciła w połowie stycznia 1944 roku. Pod koniec stycznia 1944 roku 6 Lwowska Brygada przemieszczona została do obozu wojskowego w Quassasin w Egipcie, gdzie odbyło się ostateczne kompletownie stanów etatowych oddziałów zarówno personalnych jak i mobilizacja uzbrojenia i sprzętu - wymiana na nowe. Od połowy do końca lutego brygada została przewieziona koleją do Port Saidu skąd transportem morskim przetransportowana zostaje do Taranto we Włoszech. Tam po przybyciu nastąpiła aklimatyzacja żołnierzy w obozie pod Taranto, zapoznano żołnierzy z miniami i bronią używaną przez wojska niemieckie.
 
== Działania zbrojne ==
W dniach 19-24 marca 1944 roku 6 Brygada została przewieziona transportem kolejowym i kołowym do strefy frontowej nad rzeką Sangro i przeszła do odwodu dowódcy 2 Korpusu Polskiego. 17 Lwowski Batalion Strzelców został przydzielony do 5 Wileńskiej Brygady Piechoty i wraz z nią przemieścił się do rejonu Scapoli-Filignano w dniu 22 marca. Nocą 25 na 26 marca 17 batalion przejął odcinek frontu nad rzeką i poprawiał umocnienia na swoim odcinku oraz prowadził akcje patrolowe. W trakcie przejmowania i pobytu na odcinku był atakowany przez lotnictwo niemieckie i ostrzeliwany przez artylerię nieprzyjaciela. W dniu 3 kwietnia 17 batalion i poszczególne kompanie na I linii frontu odwiedza NW gen. Sosnkowski. 6 Lwowska Brygada zajmowała rejon przyfrontowy w rejonie Fornelli-Lucera. W dniu 5 kwietnia 16 batalion strzelców przejmuje pozycje frontowe od 15 batalionu Brygady Wileńskiej, a 7 kwietnia 18 batalion strzelców od bratniego 17 batalionu. W okresie 11-12 kwietnia 1944 roku brygada zostaje zluzowana przez wojska nowozelandzkie i po wycofaniu na tyły bataliony szkolone są w walkach górskich i szturmowych oraz użycia otrzymanych granatników przeciwpancernych PIAT. W dniach 27-28 kwietnia 6 LBP zajmuje odcinek M. Castellone luzując oddziały brytyjskiej 78 DP, mając 16 i 17 lwowskie bataliony i przydzielony 14 wileński na linii bojowej. 29/30 kwietnia odcinek 14 batalionu przejął etatowy 18 lwowski batalion.
 
[[Plik: 16 bs bobola.jpg|thumb|250px|Tablica w [[Kościół św. Andrzeja Boboli w Londynie|kościele garnizonowym]] w [[Londyn]]ie]]