Wikipedysta:Maksymilian Sielicki/brudnopis5: Różnice pomiędzy wersjami

''Gestaltpsychologie''
(I have no idea what they are talking about)
(''Gestaltpsychologie'')
 
Szkoła würzburska, tworzona przez psychologów takich jak Oswald Külpe, Narziss Ach oraz Karl Bühler, częściowo przejęła dorobek Wunda, lecz kontestowała metodologię Wundta i rozszerzała zakres badań eksperymentalnych{{odn|Stachowski|2006|s=33-35}}. ??? "nienaoczne składniki myślenia" ??? Psychologowie würzburscy odrzucili psychologię asocjacjonistyczną, wedle której procesy psychiczne przebiegają zgodnie z tzw. prawami kojarzenia{{odn|Stachowski|2006|s=34}} ??? tendencja determinująca ??? Pomimo nowatorskiego podejścia, szkoła würzburska nie pozostawiła systematycznego ujęcia swoich wyników{{odn|Stachowski|2006|s=34}}.
 
Przeciwna Wundtowskiej psychologii treści była również austriacka szkoła psychologii aktów, której głównym przedstawicielem był Franz Brentano{{odn|Stachowski|2006|s=35}}. Brentano był zdania, że psychologiia nie musi być nierozerwalnie związana z fizjologią, aby stanowić naukę i za główny przedmiot psychologii uważał aktywne i intencjonalne doświadczenie{{odn|Stachowski|2006|s=36}}. Pracę teoretyczną stawiał wyżej od eksperymentu{{odn|Stachowski|2006|s=36}}. Oddziałał na Husserla i jego fenomenologię, a także na polskiego psychologa Kazimierza Twardowskiego{{odn|Stachowski|2006|s=36}}.
 
Max Wertheimer, Wolfgang Köhler i Kurt Koffka utworzyli ''Gestaltpsychologie'', czyli psychologię postaci, zwaną również gestaltyzmem{{odn|Stachowski|2006|s=37}}. Jej początkiem jest rok 1910, kiedy Wetheimer rozpoczął badania nad procesami postrzegania, m.in. nad percepcją ruchu pozornego{{odn|Stachowski|2006|s=37}}. Głównym spostrzeżeniem gestaltyzmu jest jest pierwszeństwo całości nad częściami składowymi{{odn|Stachowski|2006|s=37}}.
 
== Przypisy ==