Ludwik Wittelsbach (Pfalz-Zweibrücken) – Inne języki