Luksemburska Socjalistyczna Partia Robotnicza – Inne języki