Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce – Inne języki