Towarzystwo Litewskie i Ziem Ruskich – Inne języki