Sortowanie przez wybieranie: Różnice pomiędzy wersjami

== Implementacja ==
Sortowanie przez wybieranie w C++:
 
* przez wyszukiwanie największego składnika:
<source lang="cpp">
int Max_element_indeks(int n)
for (; begin != end; ++begin)
std::iter_swap(begin, std::min_element(begin, end));
}
</source>
 
* przez wyszukiwanie najmniejszego składnika:
<source lang="cpp">
#include <cstdlib>
#include <iostream>
 
using namespace std;
void selection_sort(int n, int t[])
{
int i,j,k;
for(i=0;i<n;i++)
{
k=i;
for(j=i+1;j<n;j++)
if(t[j]<t[k])
k=j;
swap(t[k],t[i]);
}
}
int main(int argc, char *argv[])
{
srand(time(NULL));
int tab[20];
for(int i=0;i<20;i++)
{
tab[i]=rand()%100;
cout<<tab[i]<<" ";
}
cout<<endl;
selection_sort(20,tab);
for(int i=0;i<20;i++)
cout<<tab[i]<<" ";
cout<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
</source>
865

edycji