Bankowy Fundusz Gwarancyjny: Różnice pomiędzy wersjami

→‎Działalność gwarancyjna: drobne merytoryczne, drobne redakcyjne
m (drobne techniczne)
(→‎Działalność gwarancyjna: drobne merytoryczne, drobne redakcyjne)
Celem działalności gwarancyjnej jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.
 
Limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta wynosiod obecniednia 30 grudnia 2010 wynosi równowartość 100 tys. euro[[EUR]] oraz zagwarantowano wypłatę środków w ciągu 20 dni roboczych. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro[[EUR]] dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. ''o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw'' ({{Dziennik Ustaw|rok=2010|numer=257|pozycja=1724}}).
Podstawa prawna podwyższenia limitu gwarancyjnego: ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1724).
 
Poza zwiększeniem limitu środków gwarantowanych oraz skróceniem czasu ich niedostępności nowe przepisy wprowadzają także inne istotne zmiany:
Od 28 listopada 2008, BFG gwarantował w 100% środki do 50 000 EUR (ustawa z 23 października 2008 o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 209, poz. 1315)).
* zlikwidowano tzw. zasadę kompensowania. Oznacza to, że wypłacana będzie cała kwota zgromadzonych przez klienta środków do wysokości limitu gwarancyjnego, bez pomniejszania o wartość zaciągniętych kredytów w danym banku;
* gwarancjami zostały objęte wszystkie podmioty gospodarcze (z wyłączeniem instytucji finansowych wprost wskazanych w ustawie o BFGBankowym Funduszu Gwarancyjnym);
* rozpoczęcie procedury wypłaty środków gwarantowanych nastąpi już w dniu zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Oznacza to, że nie jest konieczna decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości banku, aby BFG rozpoczął wypłatę środków gwarantowanych.
Oznacza to, że nie jest konieczna decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości banku, aby Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął wypłatę środków gwarantowanych. Pozostałe przepisy ustawy do tego dnia obowiązującej zostały utrzymane. Objęte gwarancjami są zarówno depozyty złotowe jak i walutowe bez względu na walutę, a wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. W przypadku rachunków wspólnych każdy ze współposiadaczy ma prawo do oddzielnej kwoty gwarantowanej. Środki gwarantowane można odbierać przez okres 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.
Zmiany zasad gwarantowania depozytów w bankach wprowadzone zostały we wszystkich krajach Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą 2009/14/WE z 11 marca 2009 r. nowelizującą Dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów. Limit gwarancyjny w wysokości 100 000tys. euro[[EUR]] stał się jednolitym limitem obowiązującym w całej Unii Europejskiej.
 
Od 28 listopada 2008, BFGdo 29 grudnia 2010 Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantował w 100% środki do 50 000tys. [[EUR]]. Podstawa prawna: (ustawa z 23 października 2008 r. ''o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym'' (Dz.U. Nr{{Dziennik Ustaw|rok=2008|numer=209, poz. |pozycja=1315)}}).
 
Gwarancje obowiązujące do 27 listopada 2008:
 
''Obowiązkowy system gwarantowania obejmuje środki gwarantowane do wysokości (wraz z [[odsetki|odsetkami]] naliczonymi zgodnie z [[umowa|umową]]):''
''* ''równowartości w [[złoty]]ch 1 000 [[Euro|EUR]] - w 100%,''
''* ''przekraczającej równowartość w złotych 1 000 EUR, a nie przekraczającej równowartości w złotych 22 500 EUR - w 90%,''
''* ''powyżej sumy 22 500 EUR - w 0% ( tzn. fundusz nie gwarantuje zwrotu środków ).''
 
 
Od 30 grudnia 2010 r. w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym podwyższona została kwota limitu gwarancyjnego do równowartości w złotych 100 000 euro oraz zagwarantowano wypłatę środków w ciągu 20 dni roboczych. Podstawa prawna podwyższenia limitu gwarancyjnego: ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1724).
Poza zwiększeniem limitu środków gwarantowanych oraz skróceniem czasu ich niedostępności nowe przepisy wprowadzają także inne istotne zmiany:
• zlikwidowano tzw. zasadę kompensowania. Oznacza to, że wypłacana będzie cała kwota zgromadzonych przez klienta środków do wysokości limitu gwarancyjnego, bez pomniejszania o wartość zaciągniętych kredytów w danym banku;
• gwarancjami zostały objęte wszystkie podmioty gospodarcze (z wyłączeniem instytucji finansowych wprost wskazanych w ustawie o BFG);
• rozpoczęcie procedury wypłaty środków gwarantowanych nastąpi już w dniu zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Oznacza to, że nie jest konieczna decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości banku, aby BFG rozpoczął wypłatę środków gwarantowanych.
Pozostałe przepisy ustawy zostały utrzymane. Objęte gwarancjami są zarówno depozyty złotowe jak i walutowe bez względu na walutę, a wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. W przypadku rachunków wspólnych każdy ze współposiadaczy ma prawo do oddzielnej kwoty gwarantowanej. Środki gwarantowane można odbierać przez okres 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.
Zmiany zasad gwarantowania depozytów w bankach wprowadzone zostały we wszystkich krajach Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą 2009/14/WE z 11 marca 2009 r. nowelizującą Dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów. Limit gwarancyjny w wysokości 100 000 euro stał się jednolitym limitem obowiązującym w całej Unii.
 
=== Działalność pomocowa ===