Wacław Hryniewicz (duchowny): Różnice pomiędzy wersjami

drobne redakcyjne, int., poprawa linków
Nie podano opisu zmian
(drobne redakcyjne, int., poprawa linków)
Laureat Nagrody im. Jana Długosza (2004) i [[Nagroda im. Księdza Józefa Tischnera|Nagrody im. ks. Józefa Tischnera]] (2005), a także [[Medal świętego Jerzego|Medalu św. Jerzego]]<ref>[http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,8061799,Ks__Waclaw_Hryniewicz_i_Aleksander_Gurjanow_otrzymali.html Ks. Wacław Hryniewicz i Aleksander Gurjanow otrzymali Medale św. Jerzego ] na [[gazeta.pl]] [opublikowano: 2010-06-25]</ref> (2010).
 
23 kwietnia 2009 r. został uhonorowany tytułem doktoratem [[Doctor honoris causa|honoris causa]] przez [[Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie|Chrześcijańską Akademię Teologiczną]]. W. Hryniewicz jest również członkiem towarzystw naukowych w kraju i za granicą: Towarzystwa Naukowego KUL (od 1983 r.), European Society for Ecumenical Research ''Societas Oecumenica'' (od 1988) oraz Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie (od 1992).
 
== Kontrowersje ==
W 2008 roku Prof. Hryniewicz opublikował na stronie internetowego czasopisma teologicznego [[Open Theology]] artykuł zatytułowany: "Zbawiciel jest polifoniczny" (tytuł zaczerpnięty od [[Klemens Aleksandryjski|Klemensa Aleksandryjskiego]]) - o nadużyciach języka religijnego w ostatnim dokumencie [[Kongregacja Nauki Wiary|Kongregacji Nauki Wiary]]. W artykule tym "zarzucił Kongregacji m.in., że jej rozumienie prawdy odbiega od koncepcji biblijnej; że interpretuje Sobór Watykański II „w duchu nauki przedsoborowej”; że posługuje się zbyt wąską koncepcją sukcesji apostolskiej; że – wbrew niektórym intuicjom Soboru – nie uznaje kościelności wyznań protestanckich; że ujawnia tendencje „doktrynerskie” i absolutyzuje stanowisko katolickie"<ref>[[Józef Majewski]] - Historia pewnej ingerencji, Tygodnik„Tygodnik PowszechnyPowszechny” 23.09.2008, [http://tygodnik.onet.pl/1,15038,druk.html]</ref>. Zbulwersował on niektórych polskich katolików, którzy poinformowali o jego treści watykańską Kongregację Nauki Wiary, ta zaś zwróciła się z prośbą do generała zakonu oblatów ks. [[Wilhelm Steckling|Wilhelma Stecklinga]], aby ten uzyskał od W. Hryniewicza wyjaśnienie użytych sformułowań. Przełożony zakonu poprosił również o niekomentowanie kolejnych dokumentów Kongregacji, na co prof. Hryniewicz wyraził zgodę.
 
Poza oficjalnym biegiem sprawy niektórzy publicyści katoliccy np. na łamach czasopisma [[Fronda (czasopismo)|Fronda]] w oparciu o powyższy artykuł zarzucili o. Hryniewiczowi:
* mylna interpretacja tekstów [[Sobór watykański II|Soboru Watykańskiego II]],
* stawianie interpretacji teologa w sprawach wiary nad [[Magisterium Kościoła|interpretację Kościoła]],
* dążenie do ekumenizmu drogą ustępstw<ref>[T. Terlikowski, Sylabus błędów Hryniewicza. Fronda„Fronda”, nr 49/2008]</ref><ref>CNS: Kontrowersje wokół artykułu ks. prof. Wacława Hryniewicza, depesza KAI, 18 września 2008</ref>.
 
[[20]] [[września]] [[2008]] [[Ekumeniczna Agencja InformacyjnaEkumenizm.pl|EAI]] poinformowała, że Ksks. Profprof. Wacław Hryniewicz odrzucił żądanie watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary nakazującej mu wycofać sięwycofanie z krytyki stosunku [[Stolica Apostolska|Stolicy Apostolskiej]] do innych wyznań chrześcijańskich. Jak się okazało, informacja ta była częściowo nieprawdziwa, gdyż dokonano w niej skrótów myślowych sugerujących, jakoby Kongregacja kontaktowała się bezpośrednio z prof. Hryniewiczem. Błędne było również stwierdzenie, iż odmówił on pracy nad usunięciem nieporozumień.
 
[[Biskup]] [[Józef Życiński]] [[ordynariusz]] [[archidiecezja lubelska|archidiecezji lubelskiej]] stwierdził, że spór częściowo wynikł z powodu podtytułu dodanego przez redakcję kwartalnika Open„Open TheologyTheology” oraz nietrafnego tłumaczenia tekstu na język angielski.
 
Kulisy sporu
* [[Józef Majewski]] - Historia pewnej ingerencji, [[Tygodnik Powszechny]] 23.09.2008, [http://tygodnik.onet.pl/1,15038,druk.html Artykuł dotyczący mylnej interpretacji działań Kongregacji]
* Czy KAI manipuluje informacjami ws. Hryniewicza? [http://jedyniesluszne.blox.pl/2008/09/Hryniewicz-Kongregacja-i-Tygodnik-Powszechny-ciag.html Blog prywatny z szeregiem informacji]
* Z Tygodnika„Tygodnika PowszechnegoPowszechnego” usunięto artykuł o buncie ks. Hryniewicza [http://jedyniesluszne.blox.pl/2008/09/Z-Tygodnika-Powszechnego-usunieto-artykul-o.html Treść usuniętego artykułu]
* Tygodnik„Tygodnik PowszechnyPowszechny” zdjął tekst [http://www.blogpowszechny.pl/2008/09/20/ze-stron-tygodnika-powszechnego-redakcja-zdjela-tekst Opis starań o przywrócenie tekstu i wyjaśnienia]
 
== Poglądy teologiczne ==
=== Hryniewicz a sprawa apokatastazy ===
Obecnie toczą się dyskusje nad ortodoksyjnością niektórych tez Wacława Hryniewicza, zwłaszcza w zakresie poglądów na istnienie piekła oraz nadziei powszechnego zbawienia. Wielu spośród katolickich teologów odrzuca je, uznając, iż wchodzą one w obszar idei tzw. [[apokatastaza|apokatastazy]], będącej nie do pogodzenia z duchem nauki chrześcijańskiej. Z drugiej strony, Hryniewicz problem postawił wprost we wstępie do jednej ze swoich książek:
 
{{Cytat|Przedmiotem naszych rozważań jest nadzieja powszechnego zbawienia. Powszechne zbawienie nie może być doktrynalnym pewnikiem. Powinno pozostać przede wszystkim sferą nadziei, duchowego zmagania i modlitwy. Nie opowiadam się za nauką o apokatastazie, rozumianej jako konieczność zbawienia powszechnego<ref name="hryniewicz 33">{{cytuj książkę | autor= Wacław Hryniewicz OMI | tytuł= Nadzieja zbawienia dla wszystkich | rozdział= Trudności terminologiczne | rok=1989 | wydawca=Verbinum | miejsce=Warszawa | strony=33 | isbn=83-85009-58-2}}</ref>.|}}
 
== Książki ==
* ''Rola tradycji w interpretacji teologicznej : analiza współczesnych poglądów dogmatyczno-ekumenicznych'', TNKUL, Lublin 1976
* ''Chrystus nasza Pascha : zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej - tom 1'', TNKUL, Lublin 1982
* ''Nasza Pascha z Chrystusem : zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej - tom 2'', TNKUL, Lublin 1987
* ''Nadzieja zbawienia dla wszystkich : od eschatologii lęku do eschatologii nadziei'', Verbinum, Warszawa 1989
* ''Bóg naszej nadziei : szkice teologiczno-ekumeniczne - tom 1'', Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 1989
* ''Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata : zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej - tom 3'', TNKUL, Lublin 1991
* ''Cyryl Turowski. Homilie paschalne - przekład i komentarz'', Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 1993
* ''Kościoły siostrzane. Dialog katolicko-prawosławny 1980-1991'', Verbinum, Warszawa 1993
* ''Na drodze pojednania. Medytacje ekumeniczne'', Verbinum, Warszawa 1998
* ''Nad przepaściami wiary /z Wacławem Hryniewiczem rozmawiają Elżbieta Adamiak i Józef Majewski/'', Znak, Kraków 2001
* ''Chrześcijaństwo nadziei : przyszłość wiary i duchowości chrześcijańskiej'', Znak, Kraków 2002
* ''Nadzieja uczy inaczej : medytacje eschatologiczne'', Verbinum, Warszawa 2003
* ''Kościół jest jeden : ekumeniczne nadzieje nowego stulecia'', Znak, Kraków 2004
* ''Dlaczego głoszę nadzieję?'', Verbinum, Warszawa 2004
* ''Bóg wszystkim we wszystkich : ku eschatologii bez dualizmu'', Verbinum, Warszawa 2005<ref>Recenzje książki [http://www.sklep.verbinum.pl/go/_info/?user_id=04-05-02&lang=pl Na stronie wydawnictwa Verbinum]</ref>
* ''Teraz trwa nadzieja : u podstaw chrześcijańskiego uniwersalizmu'', Verbinum, Warszawa 2006
* ''Nadzieja w dialogu : korespondencja z czytelnikami (1976-2006)'', Verbinum, Warszawa 2007
* ''The Challenge of Our Hope: Christian Faith in Dialogue'', The Council for Research in Values and Philosophy, Washington 2007
* ''Abym nie utracił nikogo...'', Verbinum, Warszawa 2008
* ''Świadkowie wielkiej nadziei'', Verbinum, Warszawa 2009
* ''Nadzieja leczy : zamyślenia na każdą porę'', Verbinum, Warszawa 2009
* ''Credo : symbol naszej wiary'', wraz z Karolem Karskim i Henrykiem Paprockim, Znak, Kraków 2009
* ''Mądrość nadziei'', Verbinum, Warszawa 2010
* ''Ekumenia żyje nadzieją : medytacje ekumeniczne'', Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2011
* ''Nadzieja grzesznych ludzi. Problem piekła we współczesnej filozofii religii'', Verbinum, Warszawa 2011
* ''God's Spirit in the World: Ecumenical and Cultural Essays'', The Council for Research in Values and Philosophy, Washington 2012
35 027

edycji