Plantacja drzew szybkorosnących: Różnice pomiędzy wersjami

(nowy)
 
* Andrzej Załęski, Plantacyjna uprawa drzew szybko rosnących, Poradnik leśniczego, ŚWIAT 1991,
* Sławomir Hejmanowski, Plantacyjna uprawa drzew, SGGW, Warszawa 1989
* Lester R. Brown, Eko-ekonomia: tworzenie ekonomii dla Ziemi, [http://www.earth-policy.org/ Earth Policy Institute], 2001, [http://www.ziemia.org/eko-ekonomia/Eko-ekonomia%5Bwww.ziemia.org%5D.pdf Wydanie polskie Książka i Wiedza, 2003]. Rozdział 8 str.193
* Andrzej Jermaczek, Paweł Pawlaczyk, [http://www.wigry.win.pl/natura2000/spis.htm Natura 2000 u progu - ochrona elementów europejskiego dziedzictwa przyrodniczego w Polsce], [http://www.wwf.pl/ WWF], [http://www.wigry.win.pl/natura2000/rozdz5_cz4.htm Zasada 10],
 
oraz:
* Wojciech Fonder, Kierunki leśnego zagospodarowania gruntów porolnych i nieużytków przeznaczonych do zalesienia - plantacje drzew szybko rosnących. W zbiorze: Las -Drewno - Ekologia '93. Wielkopolska Fundacja Naukowa T. Perkitnego, Poznań, 1993
* K. Zajączkowski, A. Załęski, Możliwości produkcyjne drzew szybkorosnących w plantacyjnej uprawie na gruntach porolnych. W zbiorze: Las -Drewno - Ekologia '93. Wielkopolska Fundacja Naukowa T. Perkitnego, Poznań, 1993.
* [http://www.treepower.org/ Strona amerykańskiego projektu naukowego, propagującego specjalne odmiany drzew jako ekologiczne paliwo dla energetyki].