Holding: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 1063 bajty ,  5 lat temu
m
źródła/przypisy, drobne redakcyjne (poprawa definicji), int.
m (Wycofano edycje użytkownika 5.172.188.236 (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Jakbu.)
m (źródła/przypisy, drobne redakcyjne (poprawa definicji), int.)
{{Inne znaczenia|pojęcia ekonomicznego|[[Holding (futbol amerykański)|holding]] − częste przewinienie w futbolu amerykańskim. Jeszcze inne znaczenie to wiążąca cześć wyroku sądowego, inaczej [[ratio decidendi]]<ref>Maciej Koszowski, Anglosaska doktryna precedensu. Porównanie z polską praktyką orzeczniczą, Warszawa 2009, s. 33.</ref>.}}
 
'''Holding''' (od[[Język angielskiegoangielski|ang]]. ''holding company'' − od słowa ''hold'' oznaczającego ''trzymać'') − organizacja grupująca za[[podmiot pomocągospodarczy|podmioty mniejgospodarcze]] lub(np. bardziej[[Spółka|spółki]]), wyraźnychsamodzielne powiązańpod różnewzględem samodzielneprawnym i organizacyjnym, ale pod względem prawnymfinansowym [[podmiotuzależnione gospodarczy|podmiotyod gospodarcze]]jednego z nich (podmiotu dominującego). Podmiot dominujący posiada udziały w podmiotach zależnych, przydzięki czymczemu jedenmoże zkontrolować skład zarządów oraz działalność tych podmiotów<ref maname="EncyklopediaWiem">{{Cytuj wstronę tym| powiązaniuurl pozycję= dominującąhttp://portalwiedzy.onet.pl/44390,,,,holding,haslo.html i| podporządkowujetytuł sobie= pozostałeHolding | praca = Encyklopedia WIEM | opublikowany = portalwiedzy.onet.pl | data dostępu = 2016-02-13 <!--|archiwum=https://web.archive.org/web/20130709013401/http://portalwiedzy.onet.pl/44390,,,,holding,haslo.html|zarchiwizowano=2013-07-09--> }}</ref>. Istotą holdingu jest zarządzanie oraz kontrolowanie działalności wielu podmiotów zależnych przez jedną organizację innymidominującą. podmiotamiOdbywa orazsię kontrolowanie działalnościto dzięki zależnościom kapitałowym lub personalnym. Holding jest zatem formą kumulacji [[kapitał (ekonomia)|kapitału]]. Kumulacja może następować przez przejmowanie słabszych [[Przedsiębiorstwo|przedsiębiorstw]], najpierw w swoich branżach i pokrewnych, a później także w innych obszarach gospodarki. Innym sposobem jest celowe wyodrębnienie z przedsiębiorstwa „matki” samodzielnych pod względem prawa, lecz uzależnionych ekonomicznie przedsiębiorstw „córek” ([[Filia|filii]]). Zależności matka-córka ogólnie mają charakter drzewiasty i mogą być rozbudowane, np. spółka "matka"„matka” posiada większość udziałów w kilku spółkach "córkach"„córkach”, które z kolei posiadają udziały większościowe w spółkach najniższego piętra zarządzania. Jednak taki model zależności w holdingach nie jest jedyny - występują też bardziej złożone sieci powiązań, w tym kapitałowych<ref name="PawelSeleraHolding">{{Cytuj książkę | autor = pod red. Pawła Borszowskiego i Andrzeja Huchli | tytuł = Podatkowy slalom przedsiębiorcy | miejsce = Wrocław | data = 2014 | strony = 147–151 | isbn = 978-83-61370-58-1 | rozdział = Holding jako forma prowadzenia działalności gospodarczej | imię r = Paweł | nazwisko r = Selera | data dostępu = 2016-02-13 | url = http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/54332/Podatkowy_slalom_przedsiebiorcy.pdf}}</ref>.
 
W Polsce termin ten jest stosowany z umocowaniem prawnym, (ustawa: prawo bankowe), tożsame jest pojęcie ''[[grupa kapitałowa]]'', z tym że obejmuje ona tylko związki kapitałowe, a nie personalne.
 
== Istota struktur holdingowych ==
Spółki holdingowe posiadają osobowość prawną niezależnie od tego czy są one spółkami zależnymi (córkami) czy spółkami uzależniającymi (spółkami matkami). Możliwości podejmowania decyzji władczych przez spółki dominujące powoduje jednak, że mamy do czynienia z organizacją o względnie trwałych zależnościach i jednocześnie określonej hierarchii. Nie można natomiast akceptować stanowiska, z którym holding utożsamia się jedynie ze spółką naczelną. Holding bowiem tworzą co najmniej dwa podmioty prawno gospodarcze - podmiot kontrolujący i [[Podmiot gospodarczy|podmiot]] kontrolowany. Natomiast więź, która te podmioty łączy, stanowi istotę holdingu.
 
== Drogi powstania struktur holdingowych ==
 
Kryterium podmiotowe i przedmiotowe pozwala wyróżnić holdingi:
# podmiotowo jednolite (właściwe, czyste, monolityczne) - grupujące uczestników prowadzących działalność w takiej samej formie organizacyjno prawnej,
# przedmiotowo jednolite - podmiot kontrolujący obok podstawowej działalności rozwija równolegle aktywność uboczną o charakterze tradycyjnym (np. produkcję, handel),
# mieszane podmiotowe - zgrupowanie przedsiębiorstw, banków, spółdzielni i fundacji, obejmujące także spółki prawa cywilnego lub handlowego.
 
Posługując się z kolei kryterium terytorialnego zasięgu struktury holdingowej, można wyróżnić holdingi:
# Konieczność szczególnego nadzoru ze strony zarządu w zakresie obiegu informacji. Błędy i niedopatrzenia w tym zakresie mogą powodować nawet zanik koordynacji między poszczególnymi spółkami.
# Możliwość nadmiernego wpływania na [[Podmiot gospodarczy|podmioty]] zależne przez podmiot nadrzędny.
# Możliwość nieuwzględniania interesów poszczególnych podmiotów zależnych - szczególnie słabszych uczestników - w strategii całego holdingu.
 
== Zobacz też ==