Królestwo Polskie (1917–1918): Różnice pomiędzy wersjami

→‎Konstytucja: drobne merytoryczne
m (→‎Władze tymczasowe: drobne redakcyjne)
(→‎Konstytucja: drobne merytoryczne)
Zgodnie z art. 20 ustawy o Radzie Stanu Królestwa Polskiego organ ten miał powziąć uchwały w sprawie projektu konstytucji Królestwa Polskiego oraz utworzenia Senatu i izby posłów<ref group="uwaga">Zgodnie z art. 31 tej ustawy o Radzie Stanu Królestwa Polskiego Rada Stanu miała przestać istnieć z chwilą zebrania się pierwszego Sejmu.</ref>. Na pierwszym posiedzeniu Rady Stanu 22 czerwca 1918 r. Rada Ministrów wniosła m.in. projekt ustawy o porządku zwołania, otwarcia i obrad pierwszego sejmu polskiego<ref>Informacja w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 79 z 24 czerwca 1918 r.</ref>. Projekt ten został przekazany Komisji Sejmowej Rady Stanu, a na posiedzeniu 4 lipca 1918 r. Rada Stanu ustaliła czteromiesięczny termin jego rozpatrzenia<ref>Sprawozdanie z czwartego posiedzenia Rady Stanu w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 88 z 5 lipca 1918 r.</ref>. Do momentu rozwiązania Rady Stanu 7 października 1918 r. akt ten nie został uchwalony.
 
Dekretem z 7 listopadapaździernika 1918 r.<ref>{{Dziennik Ustaw|1918|12|23}}.</ref> Rada Regencyjna rozwiązała Radę Stanu oraz nakazała zwołanie Sejmu niezwłocznie po opracowaniu przez Radę Ministrów ordynacji wyborczej. Zgodnie z dekretem Rady Regencyjnej z 15 października 1918 r.<ref>{{Dziennik Ustaw|1918|12|24}}.</ref> zwołanie Sejmu konstytucyjnego miało nastąpić na zasadach określonych w dekrecie z 7 października 1918 r., tj.: niezwłocznie, na podstawie opracowanej w ciągu miesiąca ustawy wyborczej, opartej na szerokich zasadach demokratycznych oraz zatwierdzonej i ogłoszonej przez Radę Regencyjną. Zadaniem Sejmu miało być ustanowienie zwierzchniej władzy państwowej, która miała zastąpić Radę Regencyjną. Po [[Zamach stanu w Polsce (1918)|upadku]] [[Rząd Józefa Świeżyńskiego|rządu Józefa Świeżyńskiego]], w orędziu z 5 listopada 1918 r., Rada Regencyjna podała, że Sejm Konstytucyjny zostanie zwołany w grudniu tegoż roku<ref>[http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/monitor_pl/1918-11/11-194/imagepages/image1.htm M.P. Nr 194 z 5 listopada 1918 r.]</ref>. Poza rozwiązaniem Rady Stanu dekrety z 7 i 15 października 1918 r. nie zostały wykonane<ref>W swoim ''expose'' (M.P. Nr 188 z 29 października 1918 r.) prezydent ministrów Józef Świeżyński złożył m.in. obietnicę opracowania ordynacji wyborczej, w terminie umożliwiającym zebranie się sejmu z początkiem 1919 r. Niemniej jego rząd upadł już 3 listopada.</ref>. Uchwałami z 11 i 14 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnią władzę państwową, zobowiązując go do przekazania tej władzy przyszłemu Rządowi Narodowemu<ref>Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie przekazania naczelnego dowództwa wojsk polskich brygadjerowi Józefowi Piłsudskiemu (11 listopada) [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19180170038 (Dz.U. 1918 nr 17, poz. 38)], Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie rozwiązania Rady Regencyjnej i przekazania Najwyższej Władzy Państwowej naczelnemu dowódcy wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu (14 listopada) [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19180170039 (Dz.U. 1918 nr 17, poz. 39)].</ref>.
 
{{mainsec|Tymczasowa Rada Stanu|Komisja Konstytucyjno-Sejmowa}}