Dariusz Andrzej Sikorski: Różnice pomiędzy wersjami

WP:SK+mSK, drobne redakcyjne
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
(→‎Wybrane publikacje: drobne merytoryczne)
(WP:SK+mSK, drobne redakcyjne)
 
== Życiorys ==
[[Doktor (stopień naukowy)|Doktorat]] pod kierunkiem [[Jerzy Strzelczyk|Jerzego Strzelczyka]] w 1999 (''Wpływy anglosaskie na skryptoria kontynentalne do końca IX wieku'') w Instytucie Historii UAM, habilitacja tamże w 2011 (''Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego (Rozważania nad granicami poznania historycznego)'').
 
Pracownik naukowy Zakładu Historii Średniowiecznej w [[Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza|Instytucie Historii UAM]] w Poznaniu. Obszarem zainteresowań badawczych jest historia Polski średniowiecznej do XII wieku, a także historia Słowiańszczyzny zachodniej, Francji, Niemiec i Wysp Brytyjskich, historia historiografii, metodologia historii oraz antropologia historyczna.
 
== Wybrane publikacje ==
* [[Grzegorz z Tours]], ''Historie: historia Franków'', przeł. Kazimierz Liman, Teofil Richter, wstęp, oprac., komentarz Dariusz Andrzej Sikorski, Kraków: "Tyniec" 2002.
* [http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Zrodloznawcze_Commentationes/Studia_Zrodloznawcze_Commentationes-r2002-t40/Studia_Zrodloznawcze_Commentationes-r2002-t40-s215-220/Studia_Zrodloznawcze_Commentationes-r2002-t40-s215-220.pdf Kronika Ademara z Chabannes — odzyskane źródło dla najwcześniejszych dziejów Polski, Studia Źródłoznawcze 40, 2002]
* ''Anglosasi i wpływy anglosaskie w skryptoriach karolińskich do końca IX wieku (studium paleograficzno-kodykologiczne)'', Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2005.
* ''Chrzest Czech'', Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha 2006.
* (redakcja) ''Cognitioni gestorum: studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi'', red. Dariusz A. Sikorski, Andrzej M. Wyrwa, Poznań - Warszawa: Wydawnictwo DiG 2006.
* ''Od pogańskich sanktuariów do chrześcijańskich kościołów na Słowiańszczyźnie Zachodniej'', [w:] Sacrum pogańskie - sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, red. K. Bracha, C. Hadamik, Wyd. DiG Warszawa 2010, s. 405-427.
* ''Powstanie państwa Piastów w świetle najnowszych badań archeologii średniowiecznej'', [[Roczniki Historyczne]], 57(2011), s. 205-228.
* ''Początki Kościoła w Polsce: wybrane problemy'', Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2012.
* (redakcja) ''Archaeologia versus historiam - historia versus archaeologiam czyli Jak wspólnie poznawać średniowiecze?'', pod red. M. Brzostowicza, M. Przybyła, Dariusza A. Sikorskiego, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2012.
* (redakcja) ''Vademecum historyka mediewisty'', red. nauk. [[Jarosław Nikodem]], Dariusz Andrzej Sikorski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.
* ''Wczesnopiastowska architektura sakralna (jako źródło historyczne do dziejów Kościoła w Polsce)'', Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2012, ss.223
* [https://www.academia.edu/38164608/Sikorski_-_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_w_Polsce_za_Mieszka_I_i_Boles%C5%82awa_Chrobrego_The_Church_in_Poland_during_the_reign_of_Mieszko_I_and_Boles%C5%82aw_Chrobry._On_the_limits_of_the_historical_knowledge_PE%C5%81NA_WERSJA_-_FULL_VERSION_Pozna%C5%84_UAM_2013_wyd._I_2011_ss._590 ''Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego: rozważania nad granicami poznania historycznego'', Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2011 (wydanie 2. poprawione i uzupełnione w 2013).]
* [https://www.academia.edu/6596450/D.A._Sikorski_Mieszko_Pierwszy_Tajemniczy_i_jeszcze_bardziej_tajemnicza_metoda_historiograficzna_Roczniki_Historyczne_79_2013_s._183-203._rec._P._Urba%C5%84czyk_Mieszko_Pierwszy_Tajemniczy_Toru%C5%84_2013_ Mieszko Pierwszy Tajemniczy i jeszcze bardziej tajemnicza metoda historiograficzna, Roczniki Historyczne, 79(2013), s. 183-203. (recenzja książki: P. Urbańczyk "Mieszko Pierwszy Tajemniczy", Toruń 2013)]
* [https://www.academia.edu/34937029/Sikorski_-_Organizacja_wczesnego_polskiego_Ko%C5%9Bcio%C5%82a_w_pierwszej_monarchii_piastowskiej._Niekt%C3%B3re_problemy_badawcze_w_Chrzest_Mieszka_I_i_chrystianizacja_pa%C5%84stwa_Piast%C3%B3w_red._J._Dobosz_M._Matla_J._Strzelczyk_Pozna%C5%84_2017_s._199-220 <nowiki>Organizacja wczesnego polskiego Kościoła w pierwszej monarchii piastowskiej. Niektóre problemy badawcze, [w:] Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów, red. J. Dobosz, M. Matla, J. Strzelczyk, Poznań 2017, s. 199-220</nowiki>]
 
== Nagrody: ==
 
== Nagrody: ==
* [[Nagroda Klio]] za 2011 rok