Wynalazek: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 68 bajtów ,  1 rok temu
brak opisu edycji
'''Adam Wynalazek''' – nowatorskie, oryginalne rozwiązanie problemu technicznego. W [[inżynieria|naukach inżynieryjnych]] i [[opracowanie produktu|badaniach produktowych]] wynalazek najczęściej przybiera postać nowego [[urządzenie|urządzenia]] lub jego elementu, [[Metoda naukowa|metody]] lub [[proces technologiczny|procesu]], dzięki którym możliwe jest wykonanie jakiejś czynności w sposób sprawniejszy, bezpieczniejszy, wydajniejszy, tańszy lub lepszy jakościowo. W [[nauki społeczne|naukach społecznych]] za wynalazki uznaje się także zdobycze niematerialne, jak [[druk]], [[pieniądz]] czy [[pismo]].
 
W [[polski system prawny|polskim systemie prawa]] xd brak definicji pojęcia „wynalazek”. Ustawa [[Prawo własności przemysłowej]] definiuje jedynie kryteria, które musi spełniać wynalazek, aby mógł zostać objęty [[patent|ochroną patentową]]. Zgodnie z ustawą patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe (nie są częścią [[stan techniki|stanu techniki]]), posiadają poziom wynalazczy (nie wynikają dla wynalazcy w sposób oczywisty ze stanu techniki) i nadają się do przemysłowego stosowania<ref name=autonazwa1>Art. 24 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.</ref>.
 
Za najwcześniejsze wynalazki [[ludzkość|ludzkości]] przyjmuje się proste [[narzędzie|narzędzia]] [[Narzędzia kamienne|kamienne]] i kościane, którymi posługiwały się [[człowiekowate|hominidy]] już ponad 3 mln lat temu.
 
== Wynalazekwow anie odkrycie ichce utwór autorski ==
Pojęciem pokrewnym jest ''[[Kalendarium historii nauki|odkrycie naukowe]]'' – obserwacja nieznanego dotąd [[Zjawisko|zjawiska]] występującego naturalnie w przyrodzie. Odkrycia nie podlegają ochronie patentowej – uważa się, że należą one do [[Domena publiczna|domeny publicznej]] i są własnością całej ludzkości<ref name=autonazwa1 />. Ochrona patentowa może natomiast dotyczyć nowej [[technologia|technologii]], która przyczyniła się do odkrycia.
 
; Kryterium nowości: Wynalazek jest uważany za nowy, jeżeli przed datą jego pierwszego zgłoszenia w urzędzie patentowym (bądź wystawienia na uznanej wystawie) informacje o nim nigdzie nie były (potencjalnie) dla nikogo dostępne.
 
; Kryterium poziomu wynalazczego (nieoczywistości): Oznacza, że wynalazek nie wynika w sposób oczywisty z aktualnego stanu wiedzy. Na przykład:
:* stanotecznie podejmowanego,
:* stanowi element zaskoczenia dla znawcy,
:* jest rozwiązaniem problemu dotąd bezskutecznie podejmowanego,
:* zaspokaja nową (nieuświadomioną) potrzebę społeczną,
:* umożliwia zwiększenie efektywności,ssnbhsduihwsd
:* umożliwia osiągnięcie szczególnego, nieoczekiwanego efektu itp.
: Jeżeli wynalazek nie cechuje się poziomem wynalazczym, a należy do kategorii urządzeń może uzyskać ochronę w formie prawa ochronnego na [[wzór użytkowy]].
Anonimowy użytkownik