Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki: Różnice pomiędzy wersjami

m
Wycofano edycje użytkownika Rzecznik AWL (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Tokyotown8.
m (Wycofano edycje użytkownika Rzecznik AWL (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Tokyotown8.)
Znacznik: Wycofanie zmian
|www = https://awl.edu.pl
}}
[[Plik:1 AWL.jpg|alt=|Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki|centruj|mały|1010x1010px]]
'''Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki''' – wojskowa – publiczna uczelnia akademicka, posiadającą osobowość prawną, nadzorowana przez [[Ministerstwo Obrony Narodowej|Ministra Obrony Narodowej]] oraz [[Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego|Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego]]. Akademia kształci studentów na studiach wojskowych oraz cywilnych, a także prowadzi doktorantów i nadaje stopnie naukowe doktora. Ponadto Akademia jest jednostką wojskową w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i realizuje zadania związane z obronnością. Akademia działa na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Została utworzona 1 października 2017 roku.
 
W wyniku redukcji wojskowego szkolnictwa wyższego zniesiono w latach dziewięćdziesiątych i na początku lat dwutysięcznych dziewięć wyższych szkół oficerskich i jedną akademię. W efekcie reformy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, a następnie Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki przejęły kształcenie i szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych po siedmiu zniesionych uczelniach w blisko trzydziestu korpusach i grupach osobowych oraz specjalnościach wojskowych. Zasadniczym zadaniem Akademii jest przygotowywanie kadr dowódczych (liderów) dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, a w szczególności [[Wojska Lądowe|Wojsk Lądowych]] oraz realizacja procesu badań naukowych, a także prowadzenie doktorantów i nadawanie stopni naukowych doktora.
 
== Rodowód szkoły ==
== Rodowód Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ==
* Dywizyjna Szkoła Podchorążych przy 1 Dywizji Piechoty
=== I i II RP ===
* Szkoła Oficerska 1 Korpusu Polskiego w ZSRR
* [[Szkoła Rycerska|Szkoła Rycerska w Warszawie]] – szkoła państwowa ( rok założenia 1765). Pierwszy Komendant Marszałek Trybunału Litewskiego, dowódca Gwardii Litewskiej oraz generał Ziem Podolskich Książę [[Adam Kazimierz Czartoryski|Adam Kazimierz Czartoryski]];
* Centralna Szkoła Podchorążych Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR
* [[Szkoła Podchorążych Piechoty|Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej]] (rok założenia 1917). Pierwszy Komendant kapitan Sztabu Generalnego [[Marian Kukiel|Marian Kukiel]], ostatni Komendant [[Marian Raganowicz|płk piech. Marian Stanisław Raganowicz]] 1939.
* Oficerska Szkoła Piechoty
=== Po II wojnie światowej ===
* [[Oficerska Szkoła Piechoty nr 1|Oficerska Szkoła Piechoty i Kawalerii nr 1]]
* [[Oficerska Szkoła Piechoty nr 1]] swoją działalność rozpoczęła w 1947 roku w wyniku reorganizacji Oficerskiej Szkoły Piechoty i Kawalerii Nr 1. W tym samym roku Szkołę przeniesiono do Wrocławia. W 1953 roku Szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki. Lata funkcjonowania pod tą nazwą 1947 – 1962;
* [[Oficerska Szkoła WojskPiechoty Zmechanizowanychnr im. Tadeusza Kościuszki1]]. Lata funkcjonowania pod tą nazwą: 1962 – 1967;
* [[Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych|Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki]]. Lata funkcjonowania pod tą nazwą: 1967 – 1994;
* [[Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk InżynieryjnychZmechanizowanych|Wyższa im.Szkoła gen.Oficerska JakubaWojsk JasińskiegoZmechanizowanych im. Lata funkcjonowania pod tą nazwą: 1967 –Tadeusza 1994;Kościuszki]]
* [[Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych|Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych im. Stanisława Ziaji]]. Lata funkcjonowania pod tą nazwą: 1967 – 1990;Inżynieryjnych
* [[Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej]]
* [[Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej|Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej im. gen. Jakuba Jasińskiego]] powstała po połączeniu Wyższej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Chemicznych im. Stanisława Ziaji. Lata funkcjonowania pod tą nazwą: 1990 – 1994;
* [[Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki]]
* [[Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki|Wyższa Szkoła Oficerska im Tadeusza Kościuszki]] powstała w wyniku połączenia [[Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych|Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki]] z Wyższą Szkołą Oficerską Inżynierii Wojskowej im. gen. Jakuba Jasińskiego. Lata funkcjonowania pod tą nazwą: 1994 – 2002;
* [[Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego|Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego]]. Lata funkcjonowania pod tą nazwą: 1967 -1993;
* [[Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich|Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka]]. Lata funkcjonowania pod tą nazwą: 1971 – 1994;
* [[Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego]] powstała w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich i Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Lata funkcjonowania pod tą nazwą: 1994 – 2002;
* [[Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii|Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. J. Bema]]. Lata funkcjonowania pod tą nazwą: 1967 – 1994;
* [[Wyższa Szkoła Oficerska im. Józefa Bema|Wyższa Szkoła Oficerska im. J. Bema]]. Lata funkcjonowania pod tą nazwą: 1994 – 2002;
* [[Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki|Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu]] (od 27 sierpnia 2003 roku imienia generała Tadeusza Kościuszki), powstała w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki z Wyższą Szkołą Oficerską im. Stefana Czarnieckiego i z Wyższą Szkołą Oficerską im. J. Bema. Lata funkcjonowania pod tą nazwą: 2002 – 2010;
* Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Lata funkcjonowania pod tą nazwą: 2010 – 2017;
* Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Rok utworzenia poprzez zmianę statusu uczelni z zawodowego na akademicki 2017.
 
W sierpniu 2003 patronem szkoły został [[Tadeusz Kościuszko|generał Tadeusz Kościuszko]].
W latach 2002–2004 podchorążowie i słuchacze, którzy rozpoczęli kształcenie (szkolenie) w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego i w Wyższej Szkole Oficerskiej im. J. Bema, kontynuowali naukę na wydziałach zamiejscowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu imienia generała Tadeusza Kościuszki. W Poznaniu kształcenie i szkolenie realizował Wydział Logistyki i Wojsk Pancernych, a w Toruniu Wydział Wojsk Rakietowych i Artylerii. Wydziały swoją działalność realizowały do 2004 roku.
 
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, a następnie Akademia Wojsk Lądowych przejęły kształcenie podchorążych i słuchaczy kursów w korpusie osobowym przeciwlotniczym - grupa osobowa artylerii przeciwlotniczej po zniesionej [[Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej|Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. por. Mieczysława Kalinowskiego]] oraz w korpusie osobowym łączności - grupa osobowa eksploatacji systemów łączności po zniesionej [[Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności|Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności im. płk. Bolesława Kowalskiego]], pseudonim „Ryszard”.
 
Akademia Wojsk Lądowych dziedziczy tradycje Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej.
 
=== Inauguracja działalności Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ===
1 października 2017 roku Uczelnia w wyniku spełnienia wymogów ustawowych dla akademii (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym) uzyskała wszystkie uprawnienia akademickie i podnosząc swój status przyjęła nazwę Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (AWL) na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 roku.
 
2 października 2017 roku w [[Narodowe Forum Muzyki|Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu]] odbyła się historyczna immatrykulacja nowego roku akademickiego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, na którą przybyli przedstawiciele władz państwowych na czele z członkiem Rady Ministrów i Szefem Gabinetu Politycznego [[Beata Szydło|Beatą Szydło]] oraz minister [[Elżbieta Witek|Elżbietą Witek]], oraz ówczesnym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, [[Wojciech Fałkowski|prof. Wojciechem Fałkowskim]], przedstawiciele władz wojewódzkich oraz samorządowych i duchowieństwa na czele z Metropolitą Wrocławskim [[Józef Kupny|abp Józefem Kupnym]].
 
W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele: [[Sztab Generalny Wojska Polskiego|Sztabu Generalnego Wojska Polskiego]], [[Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych|Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych]], [[Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych|Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych]], jednostek i instytucji wojskowych, Policji Państwowej oraz Państwowej Straży Pożarnej.
 
W uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki i działanie Akademii Wojsk Lądowych udział wzięli Rektorzy uczelni wyższych Wrocławia, Opola i Zielonej Góry oraz liczne delegacje partnerskich uczelni zagranicznych, a wśród nich delegacja [[West Point|Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point]]. Historyczną uroczystość zaszczycił swoją obecnością także [[Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce|Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce]] [[Xu Jian]] oraz przedstawiciele Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego akredytowani w Polsce.
 
[[Plik:Inauguracja AWL-1.jpg|alt=Inauguracja|thumb|Inauguracja działalności Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki podczas immatrykulacji roku akademickiego 2017/ 2018 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu|centruj|479x479px]]
[[Plik:Inauguracja AWL-2.jpg|alt=Inauguracja - Gośćie|thumb|Dostojni goście uczestniczący w historycznej inauguracji działalności Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki podczas immatrykulacji roku akademickiego 2017/ 2018 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu|centruj|480x480px]]
[[Plik:Inauguracja AWL-3.jpg|alt=Inauguracja - AWL - Xu Jian|Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka i Xu Jian, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej|centruj|ramka]]
 
Symbolicznym wydarzeniem podczas inauguracji, podkreślającym ambicje i możliwości Akademii w budowie nowej jakości, było podpisanie umowy o współpracy z [[West Point|United States Military Academy w West Point]] przez [[Dariusz Skorupka|Rektora-Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę]] oraz wygłoszenie wykładu inauguracyjnego przez [https://www.robertcaslen.com/about gen. broni rez. Roberta L. Caslena], ówczesnego Superintendenta (odpowiednika Rektora – Komendanta) tej renomowanej Akademii Wojskowej.
[[Plik:Inauguracja AWL-4.jpg|alt=Inauguracja AWL - gen. broni rez. Robert L. Caslen|thumb|gen. broni rez. Robert L. Caslen, Superintendent United States Military Academy w West Point (odpowiednik Rektora-Komendanta)|centruj|494x494px]]
Studia wojskowe w Akademii Wojsk Lądowych co roku kończy kilkuset doskonale przygotowanych do pełnienia służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporuczników. Absolwenci podczas niezwykle podniosłej – zgodnej z Ceremoniałem wojskowym uroczystość są w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej promowani na [[Mianowanie na pierwszy stopień oficerski|pierwszy stopień oficerski]].
[[Plik:Promocja w AWL-1.jpg|thumb|Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak uczestniczący w promocji absolwentów|alt=|centruj|620x620px]]
[[Plik:Promocja w AWL-2.jpg|thumb|Defilada nowo promowanych oficerów Wojska Polskiego podczas promocji oficerskiej odbywającej się na Placu Gołębim we Wrocławiu|alt=|centruj|626x626px]]
 
=== Insygnia Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ===
Nowa jakość Akademii jest budowana na bazie tradycji, które sięgają okresu [[I Rzeczpospolita|I Rzeczypospolitej]], kiedy to w 1765 roku [[Stanisław August Poniatowski|Król Stanisław August Poniatowski]] utworzył w Warszawie [[Szkoła Rycerska|Szkołę Rycerską]]. W gronie jej absolwentów byli późniejsi wybitni synowie narodu polskiego, a wśród nich szczególnie bliski społeczności akademickiej generał [[Tadeusz Kościuszko]]. Patriotyzm i liczne wojskowe talenty rozwinięte dzięki starannemu wykształceniu Patrona oraz późniejsze Jego dokonania inżynierskie, dowódcze i przywódcze, determinowane głębokim patriotyzmem, stanowią niezmiennie przykład do naśladowania, podobnie jak późniejsze dokonania licznych synów narodu polskiego – absolwentów [[Szkoła Podchorążych Piechoty|Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej]]. To bogate dziedzictwo kształtuje współczesną tożsamość oraz ambicje Akademii Wojsk Lądowych.
 
Wraz ze zmianą statusu Uczelni, zmianie uległ [[Identyfikacja wizualna|System Identyfikacji Wizualnej]]. Nowoczesna stylistyka loga Akademii podkreśla jej współczesną tożsamość oraz ambicje do osiągnięcia poziomu lidera w europejskim środowisku edukacyjno-naukowym przygotowującym przyszłych dowódców i prowadzącym badania na rzecz obronności. Klasyczna stylistyka godła nawiązuje do odznaki absolwenckiej [[Szkoła Podchorążych Piechoty|Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej]] projektu artysty podchorążego Karola Kuźmińskiego, której tradycje Akademia dziedziczy. Motto „Veritas, Honor, Patria” („Prawda, Honor, Ojczyzna”) stanowi nie tylko drogowskaz moralny dla żołnierzy i pracowników, ale jest także wyartykułowaniem kluczowych wartości tworzących spoiwo społeczności akademickiej.
<gallery perrow="3">
Plik:AWL godlo.jpg|[[Godło AWL]]
Plik:AWL oznaka rozpoznawcza 1.jpg|alt=Oznaka rozpoznawcza AWL na mundur polowy (wz. 2018)|[[Oznaka rozpoznawcza AWL na mundur polowy (wz. 2018)]]
Plik:AWL oznaka rozpoznawcza 2.jpg|alt=Oznaka rozpoznawcza AWL na mundur wyjściowy (wz. 2018)|Oznaka rozpoznawcza AWL na mundur wyjściowy (wz. 2018)
Plik:AWl Logo.jpg|alt=Logo AWL|[[Logo AWL]]
Plik:Logo-AWL-WNoB.jpg|alt=Logo Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie AWL|[[Logo Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie AWL]]
Plik:Logo-AWL-WZ.jpg|alt=Logo Wydziału Zarządzania AWL|[[Logo Wydziału Zarządzania AWL]]
Plik:Logo-AWL-ID.jpg|alt=Logo Instytutu Dowodzenia AWL|[[Logo Instytutu Dowodzenia AWL]]
Plik:Odznaka Pamiątkowa AWL.jpg|alt=Odznaka Pamiątkowa AWL|[[Odznaka Pamiątkowa AWL]]
Plik:Odznaka Okolicznościowa AWL.jpg|alt=Odznaka Okolicznościowa AWL|[[Odznaka Okolicznościowa AWL]]
Plik:Odznaka Absolwenta AWL 5lat.jpg|alt=Odznaka Absolwenta AWL 5lat|[[Odznaka Absolwenta pięcioletnich studiów wojskowych AWL]]
Plik:Odznaka Absolwenta AWL 6lat.jpg|alt=Odznaka Absolwenta sześcioletnich studiów|[[Odznaka Absolwenta sześcioletnich studiów medycznych – korpusu osobowego medycznego – AWL]]
Plik:Odznaka Absolwenta AWL Studium Oficerskiego.jpg|alt=Odznaka Absolwenta Studium Oficerskiego AWL|[[Odznaka Absolwenta Studium Oficerskiego AWL]]
Plik:AWL medal.jpg|alt=Medal AWL|[[Medal AWL]]
Plik:Proporczyk AWL na beret do munduru wyjściowego.png|alt=Proporczyk AWL na beret do munduru wyjściowego|[[Proporczyk AWL na beret do munduru wyjściowego]]
Plik:Proporczyk AWL na beret do munduru polowego.png|alt=Proporczyk AWL na beret do munduru polowego|[[Proporczyk AWL na beret do munduru polowego]]
</gallery>
 
Kluczowym i zarazem wojskowym spoiwem społeczności akademickiej jest jej sztandar. Na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych RP<ref>{{Cytuj |tytuł = Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. |data dostępu = 2020-05-18 |opublikowany = prawo.sejm.gov.pl |url = http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930340154}}</ref> na wniosek Ministra Obrony Narodowej 5 września 2018 r. [[Andrzej Duda|Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda]] nadał Akademii Wojsk Lądowych sztandar jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską, symbol najwyższej wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swoich żołnierzy. Historyczna uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 28 listopada 2018 r. na Placu Wolności we Wrocławiu. Zaszczyt bycia Matką Chrzestną sztandaru Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusz Kościuszki przyjęła córka [[Witold Pilecki|Rotmistrza Witolda Pileckiego]] Pani [[Zofia Optułowicz|Zofia Pilecka - Optułowicz]]. Aktu wręczenia sztandaru Rektorowi - Komendantowi [[Dariusz Skorupka|gen. bryg. dr. hab. inż. Dariuszowi Skorupce]] w imieniu Ministra Obrony Narodowej, dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej [[Tomasz Zdzikot|Tomasz Zdzikot]]. Historyczną uroczystość wręczenia Akademii Wojsk Lądowych sztandaru zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, duchowieństwa i generalicja oraz przedstawiciele uczelni wyższych, a także mieszkańcy Wrocławia.
[[Plik:Sztandar AWL LP.jpg|mały|Sztandar AWL|alt=|centruj|574x574px]]
[[Plik:Wręczenie Sztandaru AWL 1.jpg|thumb|''Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot dokonuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej aktu wręczenia sztandaru Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Rektorowi - Komendantowi gen. bryg. dr. hab. inż. Dariuszowi Skorupce''|alt=|centruj|578x578px]]
[[Plik:Wręczenie Sztandaru AWL 2.jpg|thumb|''Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka dokonuje publicznej prezentacji nowego sztandaru Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki''|alt=|centruj|579x579px]]
 
== Kierunki kształcenia ==
73 013

edycji