Wikipedia:Redaktorzy: Różnice pomiędzy wersjami

Tej funkcji już nie ma.
Znacznik: edytor kodu źródłowego 2017
(Tej funkcji już nie ma.)
== Nadawanie uprawnień ==
Większość aktywnych użytkowników zostaje redaktorami na podstawie wniosku złożonego na stronie [[Wikipedia:Wersje przejrzane/Przyznawanie uprawnień]]. Podstawowym warunkiem jest wykonanie co najmniej 150 nieusuniętych edycji w [[pomoc:przestrzeń nazw|przestrzeni głównej]] i posiadanie konta od co najmniej 1 miesiąca. W takim samym trybie przebiega ponowne ubieganie się o uprawnienia.
 
Jeżeli użytkownik nie otrzymał uprawnień na podstawie wniosku, otrzymuje je automatycznie po 90 dniach od zarejestrowania konta, po osiągnięciu co najmniej 500 nieusuniętych edycji lub 200 oznaczonych edycji w przestrzeni głównej, pod warunkiem braku blokad na swoim koncie<ref group = uwaga>Pełna lista wymagań do automatycznego otrzymania uprawnień redaktora to:
* konto zarejestrowane od co najmniej 90 dni
* wykonanie co najmniej 500 nieusuniętych edycji w [[Pomoc:Przestrzeń nazw|przestrzeni głównej]] lub 200 edycji oznaczonych jako przejrzane w przestrzeni głównej
* wykonanie co najmniej 5 edycji w przestrzeni głównej widocznych w [[Pomoc:Ostatnie zmiany|ostatnich zmianach]] ([[Specjalna:Ostatnie zmiany|lista]])
* wykonanie w ciągu trzech dni przynajmniej 15 edycji
* wykonanie edycji w przynajmniej 10 różnych artykułach
* użycie [[Wikipedia:Opis zmian|opisu dokonywanych zmian]] przynajmniej 30 razy
* czysty [[Specjalna:Rejestr/block|rejestr blokad]].
Lista została zdefiniowana na [[Wikipedia:Wersje przejrzane/Konfiguracja|stronie konfiguracji wersji przejrzanych]].</ref>.
 
Uprawnienia można się zrzec – w tym celu należy zwrócić się do dowolnego aktywnego [[Wikipedia:Administratorzy|administratora]]. Może ono także zostać odebrane. Jeśli użytkownik zauważy nieprawidłowe działania jednego z redaktorów, powinien o tym fakcie powiadomić administratora, który może podjąć decyzję o odebraniu uprawnień.
1382

edycje