Wikipedysta:Geralt Riv/brudnopis/Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych: Różnice pomiędzy wersjami

m
brak opisu edycji
(Nowa strona: {{Stowarzyszenie infobox |nazwa = Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych |status = |grafika = |opis grafiki = |motto = |państwo = Polska |siedziba = Warszawa |data założenia = 24 listopada 2016 |zakończenie działalności = |rodzaj stowarzyszenia = fundacja |nazwa oryg…)
 
mNie podano opisu zmian
Znacznik: edytor kodu źródłowego 2017
|data rejestracji = 07 lipca 2017
|powiązania =
|współrzędne = 52.2367881 21.00876209
|commons =
|www = http://www.omzrik.pl
|wariant flagi =
|kod mapy =
|wariant mapy =
|opis miejsca = OMZRiK
}}
 
'''Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych''' – polska [[organizacja pozarządowa]] zajmującą się przeciwdziałaniem i zwalczaniem przejawów rasizmu, ksenofobii i nietolerancji, z siedzibą w Warszawie, ustanowiona przez fundatora Rafała Piotra Gawła<ref>{{Cytuj |tytuł = Rafał Gaweł dostał azyl w Norwegii – to wina rządu PiS |data dostępu = 2020-11-20 |opublikowany = oko.press |url = https://oko.press/rafal-gawel-dostal-azyl-w-norwegii/}}</ref>, zajmującą się przeciwdziałaniem i zwalczaniem przejawów [[Rasizm|rasizmu]], [[Ksenofobia|ksenofobii]] i [[Dyskryminacja (psychologia społeczna)|dyskryminacji]].
 
== Historia ==
== Cele statutowe ==
 
#* Pomocpomoc prawna ofiarom przestępstw oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
#* działania na rzecz równego traktowania ludzi bez względu na ich przekonania, wyznanie, rasę, narodowość oraz poglądy
#* pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
#* działalności charytatywna
#* podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
#* działalność na rzecz mniejszości narodowych
#* ochrona i promocja zdrowia
#* działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
#* promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
#* upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz praw kobiet i mężczyzn
#* działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
#* działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
#* nauka, edukacja, oświata i wychowanie
#* promocja kultury wysokiej
#* krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
#* kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
#* upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
#* porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
#* działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami
#* promocja i organizacja wolontariatu
#* ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego
#* działania związane z ujawnianiem przestępstw oraz organizowanie pomocy ofiarom przestępstw
#* prowadzenie schronisk i miejsc udzielania pomocy weterynaryjnej<ref>{{Cytuj |tytuł = Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych |data dostępu = 2020-11-20 |opublikowany = OMZRiK |url = https://omzrik.pl/statut |język = pl}}</ref>.
 
== Sposób realizowania celów statutowych ==
 
#* Pomocpomoc osobom dyskryminowanym w ujawnianiu przestępstw popełnianych wobec nich z nienawiści, z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych.
#* organizowanie akcji społecznościowych i edukacyjnych w zakresie zapewniającym realizacje celów statutowych Fundacji,
#* współpraca z organami ścigania w tym Policją, Prokuraturą oraz Strażą Miejską w zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zarówno obywateli Polski jak też obywateli innych państw i bezpaństwowców w tym imigrantów i uchodźców.
#* organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych oraz innych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniającymi realizacje celów Fundacji.
#* prowadzenie schronisk, przytułków, ogrzewalni oraz lecznic i obozów dla uchodźców
#* materialne i finansowe wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
#* organizowanie pomocy prawnej oraz socjalnej osobom w trudnej sytuacji życiowej
#* organizowanie i finansowanie leczenie osób chorych i wymagających rehabilitacji
#* prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz prowadzonej działalności statutowej
#* działania na rzecz ujawniania sprawców przestępstw związanych z krzywdzeniem ludzi z pobudek rasistowskich, antysemickich i ksenofobicznych oraz uczestniczenie w procesach sądowych w takich sprawach
#* wszelka działalność na rzecz wzmocnienia postaw antyrasistowskich i równościowych<ref>{{Cytuj |tytuł = Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych |data dostępu = 2020-11-20 |opublikowany = OMZRiK |url = https://omzrik.pl/statut |język = pl}}</ref>.
 
== Finansowanie ==