Spirograf

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia
  • Spirograf urządzenie do kreślenia spiral
  • Spirograf przyrząd (zbiornik o zmiennej pojemności) do pomiarów objętości oddechowej płuc oraz do sporządzania odpowiedniego wykresu (spirogramu), istotnego dla diagnostyki schorzeń dróg oddechowych.