Sporty obronne

Sporty obronne są jedną z form aktywności fizycznej i psychicznej. Niektórzy twierdzą, że są to sporty dla "twardzieli", gdyż często wymagają nie lada kondycji, np. przy długich marszobiegach, przechodzeniu po linie, bieganiu w maskach przeciwgazowych, pływaniu w umundurowaniu, strzelaniu z różnych rodzajów broni.

Dla kultywowania sportów obronnych wiele organizacji społecznych i instytucji organizuje zawody w sportach obronnych, przykładem mogą być:

Zawody najczęściej przyjmują formę rywalizacji grupowej, a nie indywidualnej.

Sporty obronne kształtują odporność psychiczną i fizyczną, uczą dyscypliny oraz współdziałania w grupie, czy jej kierowania, sprawdzają sprawność fizyczną; jak również racjonalne zachowania w kryzysowych sytuacjach, których w sportach obronnych występuje dużo. Często są też sprawdzianem predyspozycji do służby wojskowej.