Sprzęgło przymusowe

Sprzęgło przymusowesprzęgło, w którym następuje sztywne połączenie członu napędowego i napędzanego. Oznacza to, że średnia prędkość obrotowa wału napędzanego (liczona w czasie pełnego obrotu) jest równa średniej prędkości wału napędzającego.

Sprzęgła przymusowe dzielą się na:

  • sztywne – prędkość członu czynnego i biernego jest w nich zawsze taka sama
  • kompensacyjne – dzięki elastycznym łącznikom dopuszczalne są niewielkie odchyłki współosiowości wałów oraz chwilowe różnice w prędkości obrotowej członów czynnego i biernego
  • stałe – w celu rozłączenia elementów wymagany jest demontaż sprzęgła
  • rozłączne – człony mogą być okresowo rozłączane (sprzęgło tarczowe, sprzęgło Oldhama).

Najczęściej stosowane sprzęgła sztywne to:

Najczęściej stosowane sprzęgła kompensacyjne to: