Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wodybudowla stosowana w inżynierii sanitarnej podobnie jak oczyszczalnia ścieków, przepompownia ścieków i kanał ściekowy.

Stacja uzdatniania wody w Słubicach
Rumska stacja uzdatniania wody dla Gdyni

Budynek stacji uzdatniania wody wyposażony jest w zależności od potrzeb w:

Zadaniem stacji jest uzdatnienie wód gruntowych. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców systemem wodnokanalizacyjnym natomiast pozostałe po procesie oczyszczania wody popłuczne odprowadzane są do gruntu lub sieci sanitarnej.

Zobacz też edytuj