Uzdatnianie wody – proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.

Skład elementarnych procesów uzdatniania wody dobiera się zgodnie z zastosowaniem produktu finalnego. Procesy te przeprowadza się najczęściej w stacjach uzdatniania wody ("SUW"). Głównymi metodami pozyskiwania wody uzdatnionej są:

Wodę uzdatnia się dla potrzeb komunalnych (woda wodociągowa, woda pitna), przemysłu (woda przemysłowa, w szczególności spożywczego), medycyny i farmacji.

Przypisy edytuj

  1. Oczyszczanie wody w zakładach wodociągowych [online], Hydropure Polska, 25 marca 2019 [dostęp 2024-04-03] (pol.).
  2. Krystyna Konieczny, Mariola Rajca, Koagulacja w oczyszczaniu wód, „Wodociągi - Kanalizacja” (82), PortalKomunalny.pl, grudzień 2010 [dostęp 2024-04-03] (pol.).