Stal Kruppa – rodzaj stali używanej głównie do opancerzania okrętów. Opracowana w zakładach Kruppa pod koniec XIX wieku. Zastąpiła używaną wcześniej stal Harveya.

Test wytrzymałościowy 150 mm pancerza wykonanego ze stali Kruppa

Początkowy etap produkcji stali Kruppa był podobny do produkcji stali Harveya, ale w celu zwiększenia twardości stali zamiast niklu używano chromu (aż do 1% zawartości w stopie). Znacznie bardziej zaawansowany technologicznie był drugi etap produkcji, czyli nawęglanie. Stal Harveya była utrzymywana w wysokiej temperaturze w kontakcie z węglem, czasami nawet na kilka tygodni. Przy produkcji stali Kruppa używano efektywniejszego procesu - nawęglania za pomocą gazowego węglowodoru. Po etapie nawęglania stal była ponownie nagrzewana do 30-40% grubości stali i gwałtownie chłodzona wodą bądź olejem.

Stal Kruppa wyparła używaną wcześniej stal Harveya, gdyż była od niej bardziej wytrzymała o około 15%.

Bibliografia edytuj