Stan rzeczy

Zobacz też: Stan rzeczy (film).

Stan rzeczy – realny lub tylko możliwy stosunek jakichś obiektów, korelat semantyczny zdania sensownego (prawdziwego lub fałszywego). Stan rzeczy, który ma miejsce to fakt.

Stan rzeczy może polegać na tym, że:

  • określony przedmiot P w danym przedziale czasu ma pewną własność W,
  • między danymi obiektami zachodzi określona relacja,
  • zachodzi pewne zdarzenie,
  • ma miejsce pewien proces.

Wypowiedź, w której stwierdza się (prawdziwie lub fałszywie) określony stan rzeczy, jest zdaniem w sensie logiki.

Linki zewnętrzneEdytuj