Stan rzeczy – zbiór informacji o stanie faktycznym bytu, oraz jego stosunku względem jego otoczenia, będący treścią danych o sposobie istnienia danego bytu, jego formie, rodzaju, cechach, rolach i relacjach z innymi bytami i całym otaczającym je środowiskiem.

Stan rzeczy stanowi także odniesienie przedmiotowe, znane logice jako korelat semantyczny zdania sensownego, które może być zarówno zdaniem prawdziwym, jak i fałszywym. Stan rzeczy, mający miejsce w rzeczywistości określonego uniwersum, znany jest w filozofii i logice jako fakt.

Stan rzeczy może polegać na tym, że:

  • określony przedmiot P w danym przedziale czasu ma pewną własność W,
  • między danymi obiektami zachodzi określona relacja,
  • zachodzi pewne zdarzenie,
  • ma miejsce pewien proces.

Wypowiedź, w której stwierdza się (prawdziwie lub fałszywie) określony stan rzeczy, jest zdaniem w sensie logiki.

Linki zewnętrzne

edytuj