Stanisław Hieronim Ciechanowicz

Stanisław Hieronim Ciechanowicz z Pokornowa herbu Nałęcz – podkomorzy piński w latach 1691–1699, chorąży piński do 1691 roku, wojski piński w latach 1668–1673, łowczy smoleński w 1653 roku.

Jako poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z powiatu pińskiego był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 5 listopada 1668 roku na tym sejmie[1]. Poseł powiatu pińskiego na sejm nadzwyczajny 1672 roku[2]. Poseł sejmiku smoleńskiego na sejm 1678/1679 roku, poseł sejmiku pińskiego na sejm nadzwyczajny 1688/1689 roku, sejm 1690 roku, sejm zwyczajny 1692/1693 roku, sejm nadzwyczajny 1693 roku, sejm 1695 roku, poseł na sejm 1681 roku. Poseł piński na sejm koronacyjny 1697 roku[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 500.
  2. Leszek A. Wierzbicki, Posłowie litewscy na sejm nadzwyczajny 1672 roku, w: Wschodni Rocznik Humanistyczny, Tom 3 (2006), s. 91.
  3. Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego <1666-1721> wydane z oryginalnego rękopismu i opatrzone przypiskami, Warszawa 1862, s. 191.

BibliografiaEdytuj

  • Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 591.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 345.