Otwórz menu główne

Stanisław Skoczyński

polski muzyk, perkusista

Stanisław Skoczyński (ur. 20 maja 1953 w Warszawie) – polski muzyk perkusista specjalizujący się w wykonaniach muzyki współczesnej, nauczyciel akademicki klasy per­ku­sji w Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie.

Studiował grę na perkusji pod kierunkiem Edwarda Iwickiego w Akademii Muzycznej w Warszawie. Następnie doskonalił się w zakresie interpretacji muzyki współczesnej u Silvio Gualdy i Gastona Sylvestre w Paryżu. Uczestniczył w kursach interpretacji muzycznej prowadzonych przez wybitnych kompozytorów XX wieku, takich, jak Iannis Xenakis, Mauricio Kagel, Luciano Berio, Luigi Nono, Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Georges Aperghis, Tōru Takemitsu i Elliott Carter.

Ma na swoim koncie szereg prawykonań utworów na instrumenty perkusyjne, niektóre powstały z inspiracji muzyka, wiele posiada dedykacje dla tego wykonawcy. W jego reper­tu­arze znaj­dują się nie­mal wszyst­kie dzieła napi­sane na per­ku­sję solo. Jednym z nich jest Carmina crucis Sta­ni­sława Moryto.

Specjalizuje się w interpretacji dzieł pisanych na duże instrumentarium perkusyjne multiplepercussion oraz teatru instrumentalnego. Wielokrotnie koncertował na Festiwalu „Warszawska Jesień” i na Warszawskich Spotkaniach Muzycznych i innych festiwalach muzyki współczesnej[1].

Jest soli­stą Pol­skiej Orkie­stry Radio­wej w War­sza­wie oraz współzałożycielem pierwszego powojennego zespołu perkusyjnego War­szaw­ska Grupa Per­ku­syj­na. Wykłada na licz­nych kur­sach, semi­na­riach i kon­gre­sach per­ku­syj­nych oraz uczelniach polskich i zagranicznych. Posiada tytuł pro­fe­so­ra klasy per­ku­sji w Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie. Jego absol­wenci to wielu uznanych dzisiaj muzyków grających różne gatunki muzyki, od dawnej, po jazzową i współczesną, oraz wykładających w uczelniach polskich i zagranicznych.

Prowadzi obszerną działalność promującą i popularyzującą muzykę perkusyjną. Jest inicjatorem wielu festiwali, konkursów z tej dziedziny. Inicjował powstanie takich wydarzeń, jak:

 • Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Sztuki Per­ku­syj­nej CROSSDRUMMING
 • Świa­to­wy Kon­gre­s Sztuki Per­ku­syj­nej
 • Mię­dzy­na­ro­do­we Perkusyjne Kur­sy Mistrzow­skie
 • Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Per­ku­syj­ny im. Miko­łaja Sta­si­nie­wi­cza

W lutym 2011, z okazji obchodów 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”[2].

Wybrana dyskografiaEdytuj

 • 1994 – Marta Ptaszyńska – Spider Walk; wyk. Stanisław Skoczyński – batt, Polonia Records 1994
 • 1996 – A. Piazzolla, M. Ravel, M. De Falla, H.V. Lobos, L. Almeida – Krzysztof Pełech – gitara, Grzegorz Olkiewicz – flet, Stanisław Skoczyński – perkusja, Polskie Nagrania 1996
 • 1988 – Zygmunt Krauze – Rzeka podziemna wyk. Edward Borowiak – puzon, Witold Gałązka – wiolonczela, Czesław Pałkowski – klarnet, Stanisław Skoczyński – perkusja, Bartłomiej Budzyński – gitara, Jerzy Jurek – akordeon, Jarosław Kapuściński – fortepian, dyr. Zygmunt Krauze Warszawska Jesień 1988
 • 2005 – 20 lat Conversatorium Organowego w Legnicy (2CD) – w: Bogumiła Anna Kompowska: Tantra na ksylofon i organy – Stanisław Skoczyński – ksylofon, Rostisław Wygranienko – organy DUX 2005
 • 2006 – Zbigniew Bargielski – Trigonalia na gitarę, akordeon, perkusję i orkiestrę; Konstancja Bargielska – gitara, Zbigniew Koźlik – akordeon, Stanisław Skoczyński – perkusja, Wojciech Michniewski – dyrygent, Polskie Radio 2006

PrzypisyEdytuj

 1. Małgorzata Kosińska: Stanisław Skoczyński. culture.pl, listopad 2009. [dostęp 2013-02-15].
 2. Wręczenie odznaczeń resortowych. chopin.edu.pl, 22 lutego 2011. [dostęp 2013-02-15].

BibliografiaEdytuj