Stanisław Szczucki z Wronowa

Stanisław Szczucki z Wronowa herbu Pobóg (zm. przed 30 września 1660 roku) – sędzia sandomierski od 1649 roku, podsędek sandomierski w latach 1648-1649, pułkownik wojska powiatowego województwa sandomierskiego w 1651 roku.

Stanisław Szczucki
Herb
Pobóg
Data śmierci

przed 30 września 1660

Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 31 lipca 1648 roku[1].

Poseł sejmiku opatowskiego na sejm koronacyjny 1649 roku, sejm 1649/1650 roku, sejm 1650 roku, sejm zwyczajny 1652 roku, sejm 1653 roku, sejm nadzwyczajny 1654 roku, sejm 1655 roku, sejm 1659 roku[2].

Przypisy

edytuj
  1. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 86.
  2. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 372.

Bibliografia

edytuj
  • Dariusz Kupisz, Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572 – 1717, Lublin 2008, s. 184.
  • Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 214.