Sejm zwyczajny 1652

Sejm 1652sejm zwyczajny I Rzeczypospolitej został zwołany ok. 1 listopada 1651 roku do Warszawy.

Sejmiki przedsejmowe w województwach odbyły się 15 grudnia 1651 roku. Marszałkiem sejmu obrano Andrzeja Maksymiliana Fredro[1][2][3][4]. Obrady sejmu trwały od 26 stycznia do 11 marca 1652 roku[5].

Sejm miał się zając sprawami organizacji państwa i ugody z Kozakami w Białej Cerkwi (28 września 1651 r.) oraz w sprawie Hieronima Radziejowskiego[6], skazanego przez sąd marszałkowski na infamię.

Nie udało się uchwalić prolongaty obrad sejmowych, przeciwko czemu zaprotestował 9 marca 1652 roku Władysław Wiktoryn Siciński, poseł upicki. Po bezskutecznych nawoływaniach do zgody marszałek Andrzej Maksymilian Fredro pożegnał króla i 11 marca 1652 roku zamknął sejm, który nie przyjął żadnej konstytucji.

Przypisy

edytuj
  1. W. Czapliński, Dwa sejmy w roku 1652. Studium z dziejów rozkładu Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku, 1955.
  2. S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, s. 92-119, 2000.
  3. E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, 2001.
  4. H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, 1966.
  5. Władysław Konopczyński. Chronologia Sejmów Polskich. 1493-1793 (str. 152-153) [dostęp 2019-11-13]
  6. A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji, 1988.