Stasimon

pieśń chóru w tragedii antycznej

Stasimon (gr. stásimon od stásimos – stojący, nieruchomy) – w starożytnym teatrze greckim pieśń wykonywana przez chór stojący na orchestrze, pod przewodnictwem koryfeusza. Stasima oddzielały partie dialogowo-monologowe odgrywane przez aktorów – epejsodia[1][2][3].

PrzypisyEdytuj

  1. stasimon, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2019-12-28].
  2. Typical Structure of a Greek Play, web.eecs.utk.edu [dostęp 2019-12-28] (ang.).
  3. Grecja starożytna. Teatr, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2019-12-28].